Forside/Aktivitetsdatabase/På samme hold (Verdensmål i Bevægelse)

Aktivitet

På samme hold (Verdensmål i Bevægelse)

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Dansk Samfundsfag

Øvrig Skoletid

Temauge/temadag

Klassetrin

6. – 7. 8. – 9.

Tid

30+ min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Eleverne arbejder med en webfeature på dr.dk, der fortæller historien om tre generationer kvinders kamp for ligestilling i sporten. Denne webfeature danner rammen for elevernes arbejde med og stillingtagen til en række spørgsmål. Dernæst skal eleverne ud og bevæge sig og spille nogle spil, hvor der gennem regler og rammer gøres forskel på folk. Disse spil skal tydeliggøre problemstillingen om køn, ligestilling og sport, og hvordan forskelsbehandling har været og stadig er et vilkår visse steder.

Formålet med læringsmodulet er, at eleverne opnår en forståelse for, hvad ligestilling mellem kønnene betyder i praksis. Hvilke udfordringer der findes på området, og hvilke konsekvenser det har specielt for piger og kvinder rundt omkring i verden.

 

Forberedelse
Læringsmodulet består af to dele. Disse forberedelser skal underviseren gøre sig for at være klar:

 

I første del skal eleverne læse og se en webfeature på DR.
Find den HER
Eller på www.dr.dk > søgeord > kvinder i sport > webfeature

 

Eleverne skal efterfølgende arbejde med en række dilemmaspørgsmål som beskrevet på arbejdsarket.

 

Anden del består af to bevægelsesaktiviteter.
Til dette kræves et større område samt nogle rekvisitter (se nedenfor)

 

Materialer og faciliteter
Til 1. del af modulet skal hver gruppe (3 elever) have mulighed for at læse og se webfeaturen på dr.dk. Det kan være en fordel, at de hver især har adgang til pc eller tablet. Hver gruppe skal desuden have en kopi af Arbejdsark 1.

 

2. del af modulet kræver en hal/sal eller god plads udenfor. Til det første spil skal der bruges en blød bold (skumbold el.lign.) og evt. kegler til at markere banen. Til det andet spil skal der bruges to fodbolde (en god og en ”dårlig”/upumpet), kegler, overtræksveste og gerne to fodboldmål.

 

Beskrivelse
1. DEL
Eleverne bliver inddelt i grupper på tre.
Eleverne læser og ser DR´s webfeature om kvinder, sport og ligestilling.
Find den HER
Eller på www.dr.dk/sporten/webfeature/kvinderisport 

 

Eleverne arbejder videre i deres grupper med opgaven på Arbejdsark 1.

 

2. DEL
Eleverne samles i en sal/hal eller på et udeareal. De skal nu spille to spil, der i deres regler og rammer skal sætte fokus på køn, sport og hvad ligestilling er for en størrelse.

 

A) Spil høvdingebold

 

Første spil spilles efter almindelige regler. Se evt. regler HER
Eller på www.skoleidraet.dk/skolehoevdingebold/staevnereglement/

I andet spil laves der denne særregel:

 • Drengene må kun skyde med deres “dårlige arm”.

 

I tredje spil gælder denne regel:

 • Pigerne har et ekstra liv og må overtræde med den ene fod, når de kaster.

 

Snak med eleverne om deres idéer til en særregel for fjerde spil. Prøv en af idéerne.

 

B) Spil fodbold på to små baner.

 • Pigerne spiller på den ene bane, drengene på den anden
 • Drengene får den bedste bane. Gerne med rigtige mål, med markering af banen, veste i to farver til holdene og en ny godt pumpet bold. Underviseren er dommer hos drengene
 • Pigerne får en bane med keglemål. De bliver delt i to hold, men får ingen veste. Pigerne har ingen dommer, og de spiller med en gammel og lidt blød bold

 

Slut med at samle eleverne og tag en snak om deres oplevelser i de to spil. Kan de trække paralleller fra disse “lege” og til virkeligheden? Hvordan kommer mangel på ligestilling til udtryk i f.eks. fodbold? Har det, de lige har prøvet, hold i virkeligheden?

 

ARBEJDSARK 1
Elevark
I jeres gruppe skal I nu arbejde med nogle spørgsmål om ligestilling, køn og sport.
Diskuter og tag individuelt stilling til disse spørgsmål:

 1. Forestil jer, at jeres skole kun deltager i drengenes skolefodboldturnering.
  Hvorfor tror I, det er sådan? Og hvad kunne man stille op med det?
 2. Kan I komme på eksempler fra jeres liv (måske også fra skolen), hvor der gøres forskel på drenge og piger. Hvorfor tror I, det er sådan, og hvad kan der gøres ved det?
 3. Tror I, at der bliver større ligestilling i sporten i fremtiden?
 4. Tror I, at der bliver større ligestilling i verden i fremtiden?

Søgning