Forside/Aktivitetsdatabase/Så og høste i Uganda

Aktivitet

Så og høste i Uganda

Aktivitetsinformation

Idrætsfaget

Boldbasis og boldspil Kropsbasis

Øvrig Skoletid

Temauge/temadag

Primær formål og fokus

Motorik Puls og styrke

Klassetrin

2. – 3. 4. – 5.

Tid

10 – 20 min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Eleverne deles i to hold. En masse fjerbolde fordeles rundt i salen. Halvdelen af boldene ligger ned, og den anden halvdel står på fjerene. Det ene hold skal lægge fjerboldene ned (høste), mens det andet hold rejser dem op på fjerene (så). Fjerboldene væltes og rejses med den hånd, eleverne bruger mest.

Eleverne skal lave et stemskridt/lunge (et stort skridt og ned i knæene), når de træder frem til fjerbolden for at vælte eller rejse den. Hofte, knæ og fod skal pege lige frem i stemskridtet.

Aktiviteten kan gøres sværere ved, at man skal ned og røre væggen, hver gang man har høstet eller sået. Herved bliver det en fysisk hårdere øvelse. Dog skal afstanden til væggen være af fornuftig længde.

Søgning