Forside/Aktivitetsdatabase/Skrald og skaller – en affaldsudflugt

Aktivitet

Skrald og skaller – en affaldsudflugt

Aktivitetsinformation

Idrætsfaget

Natur og udeliv

Øvrig Skoletid

Temauge/temadag

Primær formål og fokus

Trivsel

Klassetrin

8. – 9.

Tid

30+ min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Eleverne skal samle mest muligt plastik og affald, som er blevet smidt og efterladt i naturen. Eleverne skal have at vide, at de ikke må tage fra skraldespande og lign. Aftal med eleverne, om der løbes, cykles eller andet ud til den planlagte destination. Ved ankomst aftales et fast mødested, som eleverne skal returnere til, når en aftalt tid er gået (gerne mellem 45-60 min.).

 

Del eleverne i mindre ”affaldsgrupper” på 3-4 personer. Hver gruppe får nu udleveret en affaldssæk (medbring gerne flere, hvis nogle grupper hurtigt får fyldt deres) samt handsker til at samle affald. Samtidig kan det være en god idé at give grupperne forskellige retninger væk fra startstedet, så de ikke alle går i samme retning. Det gælder om at få dækket så stort et areal som muligt.

 

Når ”affaldsudflugten” er slut, tages alt det indsamlede plastik/affald med tilbage til skolen, hvor det vejes, så eleverne kan se, hvor meget de i fællesskab har samlet – og dermed været med til at sørge for ikke ender i havet.

 

Der kan laves konkurrence internt i klassen, men der er også mulighed for at konkurrere mod andre klasser på skolen. Det kan desuden være en god idé at tage billeder af det indsamlede skrald til skolens Intranet, forældrebreve, SoMe og lign.

Søgning