Aktivitet

Slå et slag

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Dansk

Primær formål og fokus

Analyse og refleksion Diskussion og vurdering Forståelse og anvendelse

Klassetrin

6. – 7. 8. – 9.

Tid

20 – 30 min. 30+ min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Klassen deles ind i grupper af to-fire personer. Hver gruppe udstyres med en terning. På gulvet fordeles 60 talkort med bagsiden opad, så man ikke kan se tallene.

Der kastes med terningen, som lander på fx 5. Nu gælder det om at finde kortet med tallet 5. Det sker ved, at alle i gruppen går rundt og vender kortene. Husk at vende dem tilbage igen, så de andre hold ikke kan se tallene.

Når man har fundet tallet 5, samles gruppen igen – evt. ved brug af en fælles kaldelyd, som er aftalt i gruppen. Ved tallet 5 ligger der også en opgave, som skal løses, inden man igen kaster med terningen. Spørgsmål og svar skrives på et stykke papir, som man har med sig rundt.

Ved nogle af numrene ligger der bevægelseskort, hvilket betyder, at man skal udføre en bestemt bevægelse. Når gruppen har løst opgaven eller lavet bevægelsen, kaster gruppen igen med terningen, som nu lander på fx 3. Nu lægges tallet 3 til 5, og det gælder om at finde kort nr. 8. Sådan bliver man ved, indtil den første gruppe er nået op på 60 eller derover.

Efterfølgende drøftes spørgsmål og svar på klassen. Ved de spørgsmål grupperne ikke har ”ramt”, supplerer man de andres svar.

Kort med opgaver til teksten:

  1. Hvem er fortæller?
  2. Hvilken synsvinkel har fortælleren?
  3. Skitsér handlingsforløb.
  4. Skitsér personer, sted og miljø, tid og sprog.

Kort med spørgsmål til teksten:

  • Hvad undrer dig?
  • Hvordan ville det være gået, hvis…?
  • Hvorfor tror du, at…?

Materialer

Terninger. 60 kort med tallene 1-60. 30 kort med opgaver/spørgsmål (laves ud fra de emner klassen arbejder med på skabelonen her). 30 bevægelseskort

 

Søgning