Forside/Aktivitetsdatabase/Snurre/dreje (i små grupper)

Aktivitet

Snurre/dreje (i små grupper)

Aktivitetsinformation

Idrætsfaget

Kropsbasis

Øvrig Skoletid

Bevægelsesbånd SFO

Primær formål og fokus

Koordination Motorik Tillid og samarbejde

Klassetrin

0. – 1. 2. – 3.

Tid

1 – 10 min. 10 – 20 min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Eleverne øver i denne aktivitet deres motorik i små grupper. Der arbejdes med tre niveauer inden for den motoriske grundbevægelse snurre/dreje.

Niveau 1: 3 personer

Gruppen står i en rundkreds med en person i midten, der lukker øjnene. De andre skal nu dreje personen rundt i mellem sig ved at tage fat om skuldrene. Der tages enten fat foran på skuldrene, bag på skuldrene eller på siden. Når man har fat i personen, drejes han/hun videre til den næste i kredsen.

 

Niveau 2: 3 personer

Tag hinanden i en armkrog, så A i midten kigger den ene vej, og B og C kigger i samme retning men modsat af A. Hele rækken skal nu følges ad, ved at A snurrer rundt om sig selv, og B og C må gå eller løbe med rundt. Den ene af B og C løber forlæns og den anden baglæns. Husk at bytte pladser, så man prøver alle pladser.

 

Niveau 3: 4 personer

Lav et transportbånd ved at 3 personer lægger sig tæt ved siden af hinanden med armene langs siden. A lægger sig på tværs henover B-C-D, som begynder at trille den samme vej, og de får således transporteret A et stykke vej. Nu er det B´s tur til at blive transporteret, osv.

Denne leg er en del af projektet Frittersport.

Søgning