Aktivitet

Stikordsjagt

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Dansk

Primær formål og fokus

Analyse og refleksion Forståelse og anvendelse

Klassetrin

6. – 7. 8. – 9.

Tid

30+ min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Eleverne læser en tekst og skriver stikord i kladdehæftet. De får herefter udleveret et stykke kridt hver og skal skrive deres stikord forskellige steder i skolegården (fx på asfalten, på muren, på/under bænken, på en blomsterkumme, på gyngestativet). Stikordene kan fx også skrives spejlvendt for at skærpe opmærksomheden.

 

Når alle elever har bevæget sig rundt og har skrevet deres stikord, skal de efterfølgende bevæge sig rundt og lede efter de andres stikord. Når eleverne finder et stikord, de ikke har på egen liste, tilføjer de det i kladdehæftet.

 

Herefter finder eleverne sammen to og to og fortæller hinanden, hvilket stikord de har fundet, og hvilken relevans/betydning det har for det læste. Derefter finder de en ny kammerat og fortæller om et nyt stikord samt dets betydning for teksten. Der fortsættes indtil alle elever har talt med hinanden. 

 

Afslutningsvis opsamles de vigtigste stikord på klassen.

 

Materialer

Kridt, kladdehæfte og blyant.

 

Søgning