Forside/Aktivitetsdatabase/Stjerneløb – med kroppen i spil

Aktivitet

Stjerneløb – med kroppen i spil

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Dansk Sprogfag

Primær formål og fokus

Læring gennem kroppen

Klassetrin

2. – 3. 4. – 5.

Tid

20 – 30 min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Stjerneløb er et opgaveløb, som har 5-6 poster, som ligger placeret for i et stjerneform, hvor posterne ligger i enden af ”stjernens” takker.

 

Ved hver post, er en opgave, der har relation til det emne i har arbejdet med – og fungerer derfor som opsamling til forløbet.

 

I denne version af stjerneløb er der fokus på at kropslige aktiviteter og udfordringer undervejs.

 

Det kunne bl.a. handle om:

  • At lave walk and talk ud til en opgave, hvor man fortæller hinanden i par, hvad man har nu ved om det givne emne. Ude ved posten mødes man med andre og fortælle på tværs af grupper.
  • At man ude på posten imiterer forskellige personer fra emnet. (Kreativ og æstetisk læreproces)
  • At man ude på posten former en skulptur eller figur der symboliserer noget fra det aktuelle tema (Kreativ og æstetisk læreproces)
  • At man samler ord, symboler, eller tager billeder, der kan bruges til opsummere noget fra det emne i har arbejdet med.
  • At I bevæger jer ud til eller hjem fra posten på en måde der har relation til emnet, fx over, under, igennem, rundt om, hvis I har arbejdet med forholdsord. (Kropsliggørelse af fagligt indhold)
  • At I ude på posten bruger stedets karakteristika koblet til det, I har arbejdet med, fx Se og tegne noget i fugleperspektiv – posten placeres i et legetårn eller ved et vindue på 3. sal. (Situeret læring)
  • At I ude på posten finder og mærker på genstande eller overflader eller sanser bestemte stemninger eller dufte, som har relation til det emne i har arbejdet med, fx den friske skov på en forårsdag eller duften af kamilleblomster. (Kreativ og æstetisk læreproces)

I husk at give opgaverne løbende, så eleverne kun skal koncentrere sig om at løse en opgave ad gangen.

 

Husk at have max 3 elever i hver gruppe, når I laver postløb.

 

 

Aktiviteten er udviklet i samarbejde med Active Active School v/ Københavns Professionshøjskole og Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet.

Søgning