Forside/Aktivitetsdatabase/Stjerneøvelse med bevægelse og fagstof

Aktivitet

Stjerneøvelse med bevægelse og fagstof

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Biologi Dansk Fysik/kemi Geografi Historie Kristendomskundskab Matematik Musik Natur/teknologi Samfundsfag Sprogfag

Primær formål og fokus

Forståelse og idégenerering Repetition og evaluering

Klassetrin

6. – 7. 8. – 9.

Tid

20 – 30 min. 30+ min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Underviseren beslutter, om øvelsen skal udføres i par eller i grupper på 6-8 elever. 

 

Derefter laves plastiklommer/lommefliser med en af nedenstående QR koder til en bevægelse samt et spørgsmål inden for det udvalgte fagområde. Der er QR koder til 28 poster uanset om det udføres i par eller grupper.

Underviseren kan lave spørgsmålene selv eller uddelegere forberedelsen til eleverne. Ved sidstnævnte skal eleven selv hente spørgsmålsark med QR koder og formulere et spørgsmål inden for det udvalgte fagområde.

 

Ved timens start lægger eleverne QR-koder og spørgsmål ud i lommefliserne som poster. I hver elevgruppe skal der være minimum én elev med en telefon, der kan scanne QR-koder.

 

Eleverne sendes ud til en af posterne, hvor de scanner QR-koden. Videoen viser, hvilken bevægelse, de skal øve sig på. Når de kan den, læser de spørgsmålet på posten og snakker om svaret på vej tilbage til underviseren. Svaret fortælles til underviseren samtidig med, at bevægelsen laves. Det giver underviseren mulighed for at få eleverne tilbage og aflevere ”svar” i et gradvist flow, så han/hun kan give feedback og sikre sig, at eleverne har forstået.

 

Afhængig af opgavernes karakter og afstanden ud til posterne, som fx kan ligge placeret i en stjerne rundt om underviseren (fx gangarealer, ude, etager oppe eller nede), så kan eleverne nå 5-10 opgaver på en dobbelt lektion.

 

Øvelsen kan laves både ude og inde. Eksempelvis kan arena afspejle spørgsmålene. Hvis det omhandler fx. planteliv, kan det foregår midt i naturen. 

 

Øvelsen kan evalueres med en afsluttende opgave, som alle er med til at besvare, eller klassen kan gennemgå opgaver og svar sammen.

 

Materialer

Lommefliser/plastiklommer med QR-kodekort og opgaver (fx et fagligt spørgsmål, debatspørgsmål, etiske dilemmaer, osv.). QR-kode på kortene fører til en lille film med en øvelse for to elever eller for grupper på op til otte personer (egner sig godt til opgaver, hvor hele gruppen skal nå til enighed). En telefon med net-adgang og QR-scanner til rådighed til hver par/gruppe.

QR kodekort

Parøvelser: 

Gruppeøvelser:

 

Søgning