Forside/Aktivitetsdatabase/Strømstyrke, spænding og modstand

Aktivitet

Strømstyrke, spænding og modstand

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Fysik/kemi

Primær formål og fokus

Læring gennem kroppen

Klassetrin

6. – 7. 8. – 9.

Tid

10 – 20 min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Der laves en lille cirkulær bane med en omkreds på ca. 20 meter, som eleverne skal bevæge sig rundt om. Alle eleverne samles et sted – den grønne boks – strømforsyningen. Underviseren styrer strømforsyningen og bestemmer dermed strømstyrken og spændingen i kredsløbet. Eleverne er elektroner i kredsløbet. Underviseren styrer nu kredsløbet ved at skrue op og ned for strømstyrken samt spændingen. Overvej, om strømmen skal løbe fra – til + eller omvendt, alt efter hvad du gerne vil vise eleverne. 

 

Strømstyrke (A): Skrues der op for strømstyrken, føres flere elektroner gennem kredsløbet samtidig, og tilsvarende færre elektroner, hvis der skrues ned (større afstand). Eks.: Ved laveste spænding er der kun én elektron, modsat ved højeste spænding er alle elektroner i en samlet enhed. 

 

Spænding (V): Skrues der op for spændingen, bevæger elektronerne sig hurtigere rundt i kredsløbet, hvis der tilsvarende skrues ned, bevæger elektronerne sig langsommere igennem. Slukkes helt, stopper alle. 

 

Når aktiviteten fungerer, kan der indsættes en modstand undervejs i kredsløbet. Det kan være to kegler eller to elever. Med elever som modstand bliver modstanden nemmere at justere løbende i aktiviteten. Samtidig giver det eleverne en kropslig erfaring med, hvad modstanden betyder i et kredsløb.  

 

Modstand: Ved lav modstand står de to kegler/stole eller lignende langt fra hinanden, så elektronerne nemt kan passere igennem. Ved stor modstand står rekvisitterne tæt, hvilket gør det sværere for elektronerne at passere (rød markering på tegningen). 

 

Materialer: 

  • Kegler, kridt eller andet, som kan vise kredsløbet. 
  • Overtrækstrøje, hat, mærkat eller andet, som tydeliggør elektronen.  

 

Søgning