Forside/Aktivitetsdatabase/Tælleforbandelsen

Aktivitet

Tælleforbandelsen

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Brain breaks

Primær formål og fokus

Koncentration og opmærksomhed Tillid og samarbejde

Klassetrin

0. – 1. 2. – 3. 4. – 5. 6. – 7. 8. – 9.

Tid

1 – 10 min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Klassen deles op i to grupper. Grupperne stiller sig i en rundkreds og kigger ind mod midten. På skift skal gruppen tælle fra 1 til 21 ved at eleverne én ad gangen, uden bestemt rækkefølge, siger det næste tal. Der må dog ikke tælles i munden på hinanden, så hvis to elever siger samme nummer samtidig, skal gruppen starte helt forfra.

Øvelsen kræver opmærksomhed og fornemmelse for, hvornår man kan sige det næste tal.

Siges det samme tal af flere end to samtidig, udløser det en fælles bonus-bevægelse til hele gruppen – f.eks. 1-3 englehop.

OBS: Der er som udgangspunkt ingen regler for, hvor mange tal i rækken hver enkelt må tælle. Dog gælder det som underviser om at få alle med, så øvelsen stoppes og startes forfra, hvis det kun er de samme få, der tæller hele tiden.

Søgning