Forside/Aktivitetsdatabase/Team-Træf-Golf (Træfboldslektion)

Aktivitet

Team-Træf-Golf (Træfboldslektion)

Aktivitetsinformation

Idrætsfaget

Boldbasis og boldspil

Øvrig Skoletid

SFO

Primær formål og fokus

Koncentration og opmærksomhed Koordination Tillid og samarbejde

Klassetrin

4. – 5. 6. – 7.

Tid

10 – 20 min. 20 – 30 min. 30+ min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Materialer: Der vælges ét kasteredskab, som alle spiller med. Her en disc. Hulahopringe, kegler, scorekort og skriveredskab.

 

SMÅØVELSER

På et udendørsområde placeres et antal hulahopringe, fx 10. Alle elever har hver én disc.

Hulahopringene danner en rute, hvor eleverne går fra ring til ring ved at kaste en disc ind i hver ring. Hver elev tæller antal kast, som han/hun bruger for at nå igennem ruten.

FIF: Lav en markering i hulahopringene med numre. Det kan være svært at se hulahopringe, der ligger i græsset på afstand.

 

MEDSPIL – Foursome

Eleverne er sammen parvis (A og B) om én disc.

Benyt hulahopringene og deres placering fra småøvelsen. Disse fungerer nu som golfbanens ”huller”.
Til hvert hul placeres en startkegle (tee), hvorfra eleven kaster discen mod den hulahopring, som discen skal ramme ind i.

Der spilles ”Foursome”. Dvs. 2 elever skiftes til at kaste den samme disc, til den rammer ”hullet”.
Eleverne skiftes til at starte dvs. kaste discen ud fra keglen. Fx kaster A discen ud fra alle de ulige numre og B fra de lige numre.

Parrets samlede antal slag noteres på et scorekort.

 

Med handicapsystem
Ved at spille med handicap bliver det muligt for elever på forskelligt niveau at konkurrere på lige fod. Her præsenteres en forenklet måde at udregne og spille med handicap i ”Foursome”, hvor et par benytter den samme disc.

  1. Parret spiller et forudbestemt antal huller (gerne hele banen, eller blot 3-4 huller, hvis man er i tidsnød).
  2. Det gennemsnitlige antal kast pr. hul udregnes (total kast/antal huller) fx. 22 kast / 5 huller = 4,4 slag pr. hul.
  3. Der rundes op/ned til nærmeste hele (fx = 4).
  4. Parrets handicap er hermed 4.
  5. På de efterfølgende huller (under den afgørende runde) udregnes parrets score ud fra dette handicap.
  6. Får parret en score på 5 kast, skrives +1, får parret en score på 2, skrives -2.
  7. Det gælder om at komme hjem med laveste score.

FIF: Der kan evt. etableres en golfbane, hvor træfpunkterne, i stedet for hulahopringe, er de genstande, som området allerede tilbyder: Målstolpe, skraldespand, gynge, et træ, nedløbsrør, en kælderskakt osv.

 

FIF: Udover selv at designe spændende baner i lokalområdet, kan der naturligvis også spilles på de etablerede discgolf-baner med rigtige discgolfkurve.

 

SMÅSPIL – Team-Træf-Golf

Eleverne deles i hold af 5-6 elever. Hvert hold har én disc. På et område svarende til fx en boldbane marke- res i den ene ende et mål (fx et fodboldmål).

Hvert hold starter i modsatte ende end målet. Det gælder om at komme først fra start til mål.
Første elev på hvert hold kaster discen så langt som muligt ud i området mod målet. Efter hvert kast løber hele holdet frem til discen. Når alle på holdet er fremme og berører discen med én fod, må den næste på holdet kaste discen videre mod målet.

Holdet er i mål, når discen ligger ved målmarkeringen.

FIF: Hvis tiden er til det, er kampen først afsluttet, når holdene er kommet retur til start.

Denne aktivitet er en del af materialet Medspil. Bestil det samlede materiale her

Søgning