Forside/Aktivitetsdatabase/Unge forandrer verden (Verdensmål i Bevægelse)

Aktivitet

Unge forandrer verden (Verdensmål i Bevægelse)

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Dansk Samfundsfag

Øvrig Skoletid

Temauge/temadag

Klassetrin

6. – 7. 8. – 9.

Tid

30+ min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Eleverne skal tæt på livet af en gruppe unge fra Rwanda. Eleverne skal læse, se film og løse en opgave, som tilsammen giver indblik i unges liv i Rwanda. De skal desuden reflektere og perspektivere til danske unges trivsel og fællesskaber. De skal konkret designe og gennemføre et fællesskabsinitiativ i klassen med leg og bevægelse som ramme.

 

Forberedelse
Eleverne skal arbejde selv eller i grupper. De skal have plads og mulighed for at afprøve deres idéer, og derfor kan det være fornuftigt med adgang til udearealer eller flere lokaler.

 

Som underviser er det en god idé indledningsvist at snakke med eleverne om rammen for deres fællesskabsinitiativ. At det skal være simpelt og ikke må tage særlig lang tid. Fokus på noget enkelt der virker. En lille leg, et initiativ, der rykker dem sammen som gruppe.

 

Underviseren er tovholder, når initiativerne skal afprøves. Det kan være en mulighed at sprede fællesskabsinitiativerne ud over flere dage – så de gode “vibes” ikke drukner i hinanden.

Materialer og faciliteter
Til 1. del af modulet skal eleverne have adgang til hver deres tablet/pc. De to små film kan evt. ses i fællesskab på klassen.

 

Til 2. del skal hver gruppe have en kopi af Arbejdsark 1. Det optimale er, at hver gruppe desuden har et lokale eller et område til rådighed, hvor de kan udvikle og afprøve deres fællesskabsinitiativ. Måske skal de også bruge nogle rekvisitter.

 

3. del skal foregå et sted med nok plads til, at hele klassen kan deltage i de forskellige gruppers fællesskabsinitiativer.

 

Beskrivelse
1. DEL
Eleverne læser på egen hånd teksterne om ungdomscentret og ser fotos og evt. de to små film.
Se film HER eller find dem på www.ungeforandrerverden.dk/youthcenter/

 

2. DEL
Lad eleverne arbejde i grupper af fire. De skal løse opgaverne på Arbejdsark 1.

 

3. DEL
Når eleverne har løst deres opgaver, skal de fremvise deres fællesskabsinitiativ for hinanden. Lad gerne de andre elever komme med bud på, hvilke tanker der kan ligge bag, inden gruppen selv forklarer sig.

 

ARBEJDSARK 1

Elevark
Læs denne tekst højt i gruppen:
Ungdomscenteret, som Rasmus og Sofie besøger, har også mange andre aktiviteter, de unge kan deltage i. I alle aktiviteter arbejder frivillige for at gøre en forskel for dem, der deltager. De frivillige sørger således for, at de unge får lyst til at være i Ungdomscenteret.

 

I Danmark findes der også ungdomsklubber, sportsklubber og andre fællesskaber, hvor børn og unge kan deltage i forskellige aktiviteter.

 

Også i Danmark er der mange frivillige, der bidrager til at gøre en forskel, så disse tilbud kan eksistere. Måske har I også på jeres skole aktiviteter, hvor nogle elever gør en forskel for fællesskabet for at gøre skoledagen bedre for de andre elever på skolen?

 

Snak i gruppen om disse spørgsmål:
Hvordan kan I selv bidrage til sundhed og trivsel i jeres klasse og styrke fællesskabet?
Hvordan kan I med frivillige initiativer gøre en forskel?

 

Løs denne opgave:
Design en aktivitet for klassen, der styrker trivsel og klassens fællesskab.
Eneste krav er, at det skal være et initiativ, hvor jeres klassekammerater bevæger sig, og at aktiviteten ikke varer mere end højst 10 minutter.

Søgning