Forside/Aktivitetsdatabase/Woop Verdensmål – urbanisering (Verdensmål i Bevægelse)

Aktivitet

Woop Verdensmål – urbanisering (Verdensmål i Bevægelse)

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Dansk Samfundsfag

Øvrig Skoletid

Temauge/temadag

Primær formål og fokus

Koncentration og opmærksomhed Tillid og samarbejde Trivsel

Klassetrin

6. – 7. 8. – 9.

Tid

30+ min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Fokus er på temaet urbanisering, og eleverne præsenteres for de problematikker, der er forbundet med stadig større megabyer. De udfordres også på at se fremtidens løsninger.

Forberedelse
Dette læringsmodul består af tre dele:

  • Se dokumentarfilmen “Cairo skrald”.
  • Lav et vidensværksted. Eleverne producerer Woop-løb med temaet “Urbanisering – problemer og løsninger”.
  • Eleverne afprøver en lang række små løb med quizzer indlagt (de elevproducerede løb).

Løbet laves ved hjælp af appen “Woop”. Ved hjælp af Woop App kan der plantes syv virtuelle poster på skolens udeareal. Til hver post knyttes et quiz-spørgsmål. Posterne kan kun placeres, når man selv er på stedet. Løbet kan altså ikke laves bag PC-skærmen! Eleverne skal have adgang til at finde informationer på nettet samt mulighed for at bruge Woop App på deres mobiltelefoner. I den sidste del, hvor eleverne skal afprøve hinandens løb, kræver det kun, at de bruger deres mobiltelefoner.

Ellers kræver det, at underviseren introducerer dagens emne og forklarer dagens program. Underviseren er desuden tovholder på den sidste del af læringsmodulet, hvor eleverne skal afprøve hinandens løb.

 

Materialer og faciliteter
Både underviser og elever (mindst en pr. gruppe) skal have en mobiltelefon med mulighed for at bruge Woop App.

 

1. del af læringsmodulet skal foregå et sted, hvor eleverne kan se dokumentarfilmen ”Cairo skrald” i fællesskab. Underviseren skal have adgang til filmcentralen.dk, hvor filmen ligger. Filmens varighed er 58 min.

Til 2. del skal hver gruppe (2-3 elever) have en kopi af Arbejdsark 1.

Til 2. og 3. del af læringsmodulet er det desuden en god idé, at eleverne har tøj og sko på til løb udenfor.

 

Beskrivelse
1. DEL
Introducér dagens emne ved kort at fortælle om verdensmål nummer 11 generelt. Forklar at eleverne i dette læringsmodul helt konkret skal beskæftige sig med begrebet urbanisering.
Forklar kort, hvad urbanisering er.

Se dokumentarfilmen “Cairo skrald”.
Den kan findes HER eller på filmcentralen.dk (søgeord: Cairo skrald).

Filmen tegner et fascinerende og tankevækkende portræt af Cairos fremtid, hvor udviklingen for længst har overhalet planlægningen.

Hvis der er tid, kan vidensværkstedet allerede startes op nu (se beskrivelsen nedenfor).

2. DEL
Efter filmen er det tid til vidensværkstedet.
Lav grupper på 2-3 elever. Grupperne skal selv producere deres eget Woop Verdensmålsløb.
Et løb alle de andre grupper kan prøve efterfølgende. Gruppernes arbejdsopgaver findes på Arbejdsark 1.

Vidensværkstedet har til opgave at producere den viden, der er fundamentet for de spørgsmål om verdensmålene, der skal gøre det ud for quizzerne under de mange små løb.

Sørg for at pointere, at temaet er urbanisering, og at eleverne skal lave spørgsmål, der både tager udgangspunkt i problemer samt løsninger på problemerne. De kan bruge filmen som udgangspunkt, men skal også selv finde mere information om emnet som baggrund for deres løb.

3. DEL
Når vidensværkstedet er slut, er det tid til, at grupperne kort præsenterer deres løb for alle andre. Herefter prøver alle grupper så mange løb, som de kan nå på den afsatte tid.

Et forslag til tidsplan:
1.-2. lektion – Dokumentarfilm og opstart vidensværksted
3. lektion – Vidensværksted
4. lektion – Løbe elevernes egne Woop Verdensmålsløb

 

ARBEJDSARK 1
Elevark
Hvem er med i vores gruppe? Navne:

I skal i jeres gruppe lave en Woop-jagt (et lille løb med poster).
Emnet for jeres Woop-jagt skal være “Urbanisering – problemer og løsninger”.

 

I skal på baggrund af dokumentarfilmen ”Cairo skrald” samt den viden, I ellers kan finde om emnet, lave løbet med jeres mobiltelefon.

 

En Woop-jagt er en slags skattejagt på mobilen. Et løb, hvor man skal finde poster og ved hver post svare på spørgsmål.

 

Download Woop App.

 

Lav syv quiz-spørgsmål om jeres emne. Sørg for, at de ikke er alt for svære eller for lette. Giv jeres løb et navn, der fortæller lidt om, hvad det handler om.

 

Skriv de syv spørgsmål ned i noter på mobiltelefonen. Skriv desuden for hvert spørgsmål det rigtige svar samt to forkerte svar. Så kan I kopiere spørgsmålene ind i jeres løb.

 

Lav mindst 3 spørgsmål, hvor I indsætter et foto eller en tegning i quizzen.

 

I kan finde informationer og viden om urbanisering og verdensmålene på dette LINK.
Eller på www.heleverdeniskole.dk/bibliotek/mal-11-baeredygtige-byer-og-lokalsamfund/ Søgeord: hele verden i skole mål 11.

 

Find selv nogle flere.

 

Sørg for, at jeres løb ikke varer længere end ca. 10-15 minutter. Husk det, når I placerer jeres poster. Når jeres løb er færdigt, så prøver I det selv og sikrer jer, at alt fungerer, og at løbet har en rigtig længde i tid.

Søgning