Forside/Aktivitetsdatabase/Woop Verdensmål (Verdensmål i Bevægelse)

Aktivitet

Woop Verdensmål (Verdensmål i Bevægelse)

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Dansk Matematik

Øvrig Skoletid

Temauge/temadag

Klassetrin

4. – 5. 6. – 7.

Tid

30+ min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Eleverne skal sætte sig ind i bestemte verdensmål og omsætte deres viden til løbsaktiviteter og quiz for andre elever.

Forberedelse
Læringsmodulet består af tre dele:
– Et introduktionsløb med quiz om verdensmålene
– Et vidensværksted
– En lang række små løb med quizzer indlagt (elevproducerede løb)

Introduktionsløbet er delvist lavet. Alle spørgsmål er produceret og findes på Arbejdsark 1. Løbet laves ved hjælp af appen “Woop”. Ved hjælp af Woop kan der plantes 6 virtuelle poster på jeres skoles udeareal. Til hver post knyttes et quiz-spørgsmål. Posterne kan kun placeres, når man selv er på stedet. Løbet kan altså
ikke laves bag PC-skærmen! Kopier spørgsmålene ind i jeres introløb, når I opretter posterne. I skal vælge den løbskategori, der hedder “Jagt”.

Vidensværkstedet kræver ikke megen forberedelse. Eleverne skal have adgang til at finde informationer på nettet samt mulighed for at bruge Woop App på deres mobiltelefoner.

I den sidste del, hvor eleverne skal afprøve hinandens løb, kræver det kun, at de bruger deres mobiltelefoner.

 

Materialer og faciliteter
Både underviser og elever (mindst en pr. gruppe) skal have en mobiltelefon med mulighed for at bruge Woop App.

 

Til hele læringsmodulet er det en god idé, at eleverne har tøj og sko på til løb.

 

Til 1. del skal underviseren bruge Arbejdsark 1, og til 2. del skal hver gruppe elever have en kopi af Arbejdsark 2 + noget at skrive med. Arbejdsark findes her.

 

Beskrivelse
1. DEL
Introduktionsløbet har to formål. Det viser eleverne, hvad Woop App er, og hvordan den fungerer. Desuden spores eleverne ind på, hvad verdensmålene er samt de temaer, de selv skal arbejde med efterfølgende i vidensværkstedet. Det sker gennem de spørgsmål, de skal svare på under løbet.

 

Lav grupper på 2-3 elever og lad dem downloade Woop App. Grupperne skal derefter alle ud og løbe introduktionsløbet. Start grupperne med 1 minuts mellemrum, så de ikke løber rundt oven i hinanden.

 

2. DEL
Efter introduktionsløbet er det tid til vidensværkstedet.
Grupperne skal selv producere deres eget Woop Verdensmålsløb. Et løb alle de andre grupper kan prøve efterfølgende.

 

Gruppernes arbejdsopgaver findes på Arbejdsark 2.

 

Vidensværkstedet har til opgave at producere den viden, der er fundamentet for de spørgsmål om verdensmålene, der skal gøre det ud for quizzerne under de mange små løb.

 

I dette oplæg handler det om verdensmålene i bred forstand. Vil I fokusere på et bestemt verdensmål eller et specifikt tema, kan I blot ændre på kravene til gruppernes Woop-løb samt give eleverne konkrete links, hvor de kan finde viden og information.

 

3. DEL
Når vidensværkstedet er slut, er det tid til at grupperne kort præsenterer deres løb for alle andre. Herefter prøver alle grupper så mange løb, som de kan nå på den afsatte tid. Man kan med fordel også vende tilbage til løbene en anden dag. De forsvinder ikke og kan altid bruges i en anden sammenhæng.

 

Et forslag til tidsplan:
1. lektion – Introduktionsløb
2.-3. lektion – Vidensværksted
4. lektion – Løbe elevernes egne Woop Verdensmålsløb

Søgning