Kreaktive Unge

Her er eleverne medudviklere af fysisk aktivitet

KreaKtive Unge

KreaKtive Unge er et treårigt innovationsprojekt, der er støttet af Novo Nordisk Fonden. Her skal de ældste elever på banen for at skabe meningsfuld fysisk aktivitet for sig selv og landets øvrige unge.

YouTuber Johannes Matzen havde lavet en stødstol med det formål, at få mere bevægelse og kreativitet ind blandt udskolingseleverne. Det fik i hvert fald eleverne op af stolen. 

Rasmus Hansen fra GAME introducerede KreaKtive Unge for Gadeidrætten. Det handler f.eks. om at motivere de unge til at se, hvordan de kan bruge omgivelserne til bevægelse og hvilke nye muligheder omgivelserne byder på. Eleverne skulle selv teste et område på skolen, for at formidle et rum/omgivelse, hvor en ny aktivitet kan laves.

Læs nyhed om projektet

Udvikling af KreaKtive Unge sker i et afslappet miljø, hvor eleverne er medbestemmende. Det giver gode og stærke input til dagens agenda samt masser af smil.