Gode råd

Når I har besluttet jer for, at I vil arbejde med klassens/årgangens eller skolens bevægelseskultur, kan I gå til det på forskellige måder.

Den hurtige og effektive løsning

Underviserteamet beslutter én indsats, som gennemføres en eller flere gange om ugen. Det kan fx være:

  • Brain Breaks to gange om ugen. Dette skrives i Bevægelses-Ugeskemaet, så det er tydeligt for både læreren og elever. Eleverne vælger selv indholdet og kan finde inspiration på aktivitetsdatabsen.dk, hvor de gratis kan oprette en bruger.
  • 10+10 strukturen to gange om ugen. Dette skrives i Bevægelses-Ugeskemaet, så det er tydeligt for både lærere og elever. Eleverne vælger selv indholdet. Strukturen går ud på, at læreren afsætter de sidste 10 minutter af modulet til en bestemt aktivitet, som klassen laver sammen, hvis klassen samtidig fortsætter med den samme aktivitet de første 10 minutter af frikvarteret.
  • Aftalte frikvartersaktiviteter. Læreren udvælger, i samarbejde med eleverne, tre aktiviteter, som skrives på tavlen. Eleverne melder sig hver især på én af disse aktiviteter.

Kulturen

For at skabe en bevægelseskultur på hele eller dele af skolen, er det vigtigt med opbakning fra ledelsen og kolleger. Tal derfor med ledelsen og få dem med på vognen. Aftal at arbejde med KreaKtive Unge i klasseteamet, fordi I så får fordelt modulerne på forskellige fag og flere lærere kan tage ejerskab.

Timing

Start med KreaKtive Unge i 6. eller 7. klasse, fordi eleverne så har mulighed for at arbejde videre med det i et par år, inden de stopper på skolen.

Start desuden så hurtigt som muligt efter sommerferien, fordi der på dette tidspunkt er et åbent vindue til at skabe nye, positive bevægelsesvaner. Tiden lige efter sommerferien er måske lidt ustruktureret, eleverne har måske fået nye klasser og lærere, nye områder at være på, m.m.

Konkrete ideer

  • Bevægelsesdukse: For at sikre sig, at der altid er nogen, der står for bevægelse, kan I aftale en turnus som bevægelsesdukse. Disse elever vælger en eller flere aktiviteter inden for den tidsramme og i det område, I har aftalt, fx 5 minutter i klasselokalet.
  • Venskabsklasser: For nogle elever er det sjovere og mere attraktivt at lave aktiviteter, som andre skal udføre. Overvej derfor om jeres klasse skal lave aktiviteter for en anden klasse, mens de selvfølgelig også modtager aktiviteter fra en klasse.
  • Bevægelsesbånd/klassens tid: Vi ved godt at fokusset i udskolingen rettes mere og mere mod det faglige, hvilket kan gøre det svært eller uoverskueligt at inddrage bevægelse. Derfor kan I afsætte et kvarter om dagen, fx kl. 09.00-09.15 (bevægelsesbånd) eller klassens tid til bevægelse.