Om projektet

KreaKtive Unge

KreaKtive Unge er et treårigt innovationsprojekt, der er støttet af Novo Nordisk Fonden. Her skal de ældste elever på banen for at skabe meningsfuld fysisk aktivitet for sig selv og landets øvrige unge.

Fakta om KreaKtive Unge

• Projektet har fået titlen KreaKtive Unge, da udskolingseleverne skal være kreative og aktive med kroppen på samme tid.

• I projektet skal der udvikles aktivitetsforslag samt et undervisningskoncept til det tværgående tema "Innovation og entreprenørskab" for at mindske udskolingselevernes stillesiddende adfærd.

• Eleverne bliver centrale medskabere, når de sammen med deres lærere skal udvikle aktivitetsforslag, der på sigt skal udbredes til mange andre skoler i hele landet.

• I projektets udviklingsfase får eleverne gennem workshops redskaber til, hvordan de omsætter idéer til realiserbar virkelighed.

• Forskellige interessenter og fagfolk bliver tilknyttet projektet, og skal bl.a. ud fra deres viden om innovation og fysisk aktivitet udfordre eleverne på deres kreativitet og idéer.