Evaluering af projektet

KreaKtive Unge evalueringsrapport

KreaKtive Unge er blevet eksternt evalueret af Forskningsenheden Active Living på Institut for Idræt og Biomekanik (SDU).