Undervisningsmaterialer

OBS: Sidens indhold er under opbygning og forventes færdigt medio september 2023.

Se denne korte video for at blive inspireret og måske motiveret til at gå i gang med forløbet. Se bagefter den her korte video for at få en ide om processen og hvad det kan blive til.

Du kan klikke på overskrifterne til de enkelte undervisningsmoduler for at se indholdet. Alle videoer er 1-2 minutter. 

Undervisningsmodul 1 

Formål: At eleverne får en sjovere og mere varieret skoledag gennem bevægelse.

Materialer:

Intro til FIRE-modellen (video)

Forståelsesfasen i FIRE (video)

Idéudviklingsfasen i FIRE (video)

Viden om unge og bevægelse (video)

Argumenter for bevægelse (plakat)

Idéer til bevægelse i skolen (plakat)

Begrebsdefinitioner (plakat)

Undervisningsmodul 2

Formål: At videreudvikle på idéerne fra første modul, samt at udvælge nogle idéer, som eleverne går videre med i forløbet fremadrettet.

Materialer:

Elevhæfte med arbejdsark

 

 

 

 

 

Undervisningsmodul 3

Formål: At afprøve elevernes idéoplæg samt finde ud af, hvad der fungerer, og hvad der skal
forbedres, så idéen bliver endnu bedre.

Materialer:

Realiseringsfasen i FIRE (video)

Bevægelses-Ugeskema (video)

Bevægelses-Ugeskema (plakat)

Undervisningsmodul 4

Formål: Fortsat at realisere aktiviteterne, men også skabe en bæredygtig struktur for elevernes bevægelsesindsatser og
sikring af, at aktiviteterne skaber værdi. Derudover skal forløbet evalueres.

Materialer:

Evalueringsfasen i FIRE (video)

Alle plakater samlet til print