Undervisningsmaterialer

Undervisningsmaterialer

Undervisningskonceptet KreaKtive Unge er udviklet på baggrund af innovationsprojektet og ud fra inputs fra udskolingselever og deres lærere. Materialet består af lektionsplaner til fire moduler med tilhørende arbejdsark, plakater samt undervisningsvideoer. Desuden består det af 13 idéoplæg, som kan inspirere eleverne og hjælpe dem på vej, når de skal finde de bevægelsestiltag, som vil passe til netop dem og deres skolehverdag.

 

Se denne korte video for at blive inspireret og måske motiveret til at gå i gang med forløbet. Se bagefter den her korte video for at få en ide om processen og hvad det kan blive til.

Du kan klikke på overskrifterne til de enkelte undervisningsmoduler herunder for at se indholdet. Alle videoer varer 1-2 minutter.

Undervisningsmodul 1 

Formål: At eleverne får en sjovere og mere varieret skoledag gennem bevægelse. 

Materialer:

Lektionsplan

Power-point til undervisning (alle moduler)

Intro til FIRE-modellen (video)

Forståelsesfasen i FIRE (video)

Idéudviklingsfasen i FIRE (video)

Viden om unge og bevægelse (video)

Hvorfor skal vi bevæge os i skolen? (plakat)

Idéer til bevægelse i skolen (plakat)

Begrebsdefinitioner (plakat)

Undervisningsmodul 2

Formål: At videreudvikle på idéerne fra første modul, samt at udvælge nogle idéer, som eleverne går videre med i forløbet fremadrettet.

Materialer:

Lektionsplan

Bilag 

Elevhæfte med arbejdsark

 

 

 

 

 


Undervisningsmodul 3

Formål: At afprøve elevernes idéoplæg samt finde ud af, hvad der fungerer, og hvad der skal
forbedres, så idéen bliver endnu bedre.

Materialer:

Lektionsplan

Realiseringsfasen i FIRE (video)

Bevægelses-Ugeskema (video)

Bevægelses-Ugeskema (plakat)

Undervisningsmodul 4

Formål: Fortsat at realisere aktiviteterne, men også skabe en bæredygtig struktur for elevernes bevægelsesindsatser og
sikring af, at aktiviteterne skaber værdi. Derudover skal forløbet evalueres.

Materialer:

Lektionsplan

Evalueringsfasen i FIRE (video)

Alle plakater samlet til print