Eksempel på procesforløb

Skab struktur for bevægelse

Eksempel på procesforløb

Alle forløb tilrettelægges individuelt og vil derfor kunne variere i forhold til forløbets varighed, fokus og indhold.

Forventningsafstemning

Opstartsmøde med ledelse/kontaktperson/bevægelsesansvarlig. Forventningsafstemning af processens formål, rammer og indhold.

Analyse, præsentation og anbefalinger

Survey udsendes (fx til pædagogisk personale, ledelse, elever, forældre). Med afsæt i surveyen udformes kortlægning af skolens/kommunens udfordringer, og en række anbefalinger præsenteres. Der laves aftaler om datoer for workshops og evalueringsmøde.

Workshop 1

Hvad er bevægelse?

 • Forventningsafstemning og kompetenceafdækning.
 • Viden om bevægelse.
 • Præsentation af bevægelseskategorier og deres pædagogiske potentiale.
 • Aktivitetsudvikling som didaktisk værktøj.
 • Fælles og nuanceret sprog.

Workshop 2

Udvikling af fælles bevægelseskartotek

 • Gøre bevægelse enkelt, konkret og overskueligt at gå til.
 • Udvalgte bevægelsesmodeller skitseres, og aktiviteter afprøves.
 • Erfaringsudveksling og dialog

Workshop 3

Motorik

 • Inspiration til motoriske aktiviteter i den daglige organisering af bevægelse i skolens indskoling, mellemtrin, udskoling og SFO.

Workshop 4 Elevinvolvering i bevægelsen

 • Dialog og fælles sprog om bevægelse mellem lærere/ pædagoger og elever.
 • Elever som igangsættere.

Evaluering, opsamling og handleplan

 • Hvad gør vi nu, som vi ikke gjorde før?
 • Hvilke redskaber/modeller giver mest mening i vores daglige virke, og hvordan anvender vi dem?
 • Hvad vil vi have fokus på fremadrettet?
 • Udarbejdelse af handleplan og principper.