Fakta om procesforløb

Kom hurtigt igang

Hvad er et procesforløb?

Et procesforløb er en kontinuerlig, kvalitativ indsats for bevægelse på en skole eller i en kommune. Procesforløbet skaber i fællesskab med skolen eller kommunen en struktur, der danner fundament for en forankret bevægelseskultur.

Forløbet tager udgangspunkt i data om skolen, som indhentes i en forundersøgelse. Med udgangspunkt i undersøgelsen analyserer Dansk Skoleidræts proceskonsulenter potentialer og muligheder for, hvordan bevægelse kan bidrage til at skabe en varieret skoledag med øget læring, trivsel, sundhed og motivation. På et efterfølgende møde præsenteres analysen, anbefalinger fremlægges, og det fremadrettede samarbejde og forløb aftales. Derefter består procesforløbet af en række workshops for lærere og pædagoger. Procesforløbet afsluttes med, at skolen får en handleplan og konkrete principper for det fremadrettede arbejde med bevægelse. Dette gøres for at understøtte en praksisændring og for at sikre det fortsatte arbejde med bevægelse.

Hvem kan få et procesforløb?

Alle skoler eller kommuner kan indgå i et procesforløb.

Uanset hvilken bevægelsesrelateret udfordring en given skole eller kommune har, kan et procesforløb være løsningen. Alle procesforløb udvikles nemlig med udgangspunkt i den enkelte skole eller kommunes behov. På baggrund af den indsamlede data om skolen, går Dansk Skoleidræts proceskonsulenter al informationen igennem, danner sig overblik over tendenser og strukturer for efterfølgende at analysere sig frem til, hvordan skolens eller kommunens udfordringer bedst imødekommes. Skoleledelsen skal være med i processen med henblik på efterfølgende at sikre opbakning og fastholdelse af bevægelse i dagligdagen på den enkelte skole.

Et procesforløb varer alt fra få måneder til flere år. Varigheden afhænger af den enkelte skole eller kommunes ønsker, økonomi og behov.