Strategiforløb

En kommunal indsats for bevægelse i skolen

Dansk Skoleidræt tilbyder et forløb, der hjælper kommuner med at udvikle en strategi for, hvordan bevægelse implementeres på kommunens skoler.

Læs folder om strategiforløb

Struktur skaber kultur

Hvorfor strategiforløb?

Målet med forløbet er, at kommunen udarbejder et fundament og en struktur for at skabe en kultur for bevægelse på kommunens skoler - både for at leve op til lovgivningen på området og for at fremme alle elevers læring og trivsel gennem idræt og bevægelse i en varieret skoledag.

Et strategiforløb:

  • giver eleverne en varieret og sjov skoledag
  • fungerer som didaktisk redskab for lærerne, så de kan skabe et afbræk fra tavleundervisningen, understøtte forståelsen af fagligt stof og styrke klassens sociale klima.
  • kan for skolelederne være et redskab i en strategi og dermed et kulturskabende middel til at nå målet om at fremme elevernes læring og trivsel.
  • giver kommunale ledere og politikere mulighed for at understøtte læring, trivsel, sundhed og generel deltagelse i samfundet i form af foreningsinvolvering ved en prioriteret og fokuseret indsats i skolesystemet.

    Er du i tvivl, om din kommune bør indgå i et Strategiforløb? Tag Bevægelsestesten, der giver et lynhurtigt overblik over, om et Strategiforløb er det rigtige valg. 

Hent folder om strategiforløb