faglige øvelser i bevægelse

Læring gennem bevægelse med faglige øvelser

undervisning i bevægelse

Aktiv læring i de fag-faglige timer

Bevægelse som en integreret del af den faglige undervisning styrker og udvikler elevernes kognitive funktioner på baggrund af kropslige erfaringer. Bevægelse kan på den måde fremme indlæringspotentialet og give konkrete erfaringer med abstrakt læring, hvilket skaber nye erkendelser samt motivation hos eleverne. 

Lad dine elever opleve, hvilken forskel det gør at forme ord med kroppen eller hoppe tabeller i stedet for at sidde på stolen og terpe det i hovedet.

Gode råd til bevægelse i undervisningen

Hvad enten du er helt ny med bevægelse, rutineret alfabetdansende indskolingslærer eller ligefrem har en bevægelsesvejlederfunktion, så har vi samlet lidt råd til dig, der skal sikre at bevægelsen bliver en fast del af dine elevers varierede skoledag.

Dig, der er ny med bevægelse

– Start med det, du er tryg ved.
– ”Keep it simple”.
– Skab klare rammer omkring bevægelsen.
– Giver det mening? 
– Afbryd ikke elevernes fordybelse.

Dig, der er i gang med bevægelse

– Inddrag eleverne.
– Skriv bevægelse ind i dine årsplaner eller ugeplaner som et didaktisk værktøj.
– Husk videndeling. 
– Arbejd tværfagligt med bevægelse. 
– Brug den understøttende undervisning.

Dig, der har en vejlederfunktion

– Afklar med skolens ledelse, hvorfor og hvordan I vil arbejde med bevægelse på din skole.
– Skab en systematik omkring skolens materialer til bevægelse i undervisningen. 
– Sæt bevægelse på dagsordenen. 
– Giv dine kolleger en oplevelse af, at bevægelse i undervisningen er let at gå til. 
– Introducer simple værktøjer og modeller for dine kollegaer.

embodied learning

Læring med kroppen

Når vi bruger vores krop aktivt i læringsprocessen, skaber vi stærkere forbindelser mellem vores tanker og handlinger. Vi forstår kort og godt bedre, når vi lærer med kroppen.

Søgning