Forside/ /Sundhedsundervisning i skolen

sundhedsundervisning i folkeskolen

Spændende og aktiv sundhedsundervisning i folkeskolen

aktiv sundhedsundervisning

Lav en temadag

Find inspiration og undervisningsforløb til den obligatoriske sundhedsundervisning

Sundheds-, seksualundervisning og familiekundskab er et emne, der er obligatorisk i folkeskolens 0.-9. klasse. Her på siden finder du helhedsorienterede, konkrete og let tilgængelige materialer til din sundhedsundervisning. Vores materialer i sundhedsundervisning tager afsæt i det brede og positive sundhedsbegreb, og vi fokuserer på, at eleverne tager hånd om egen og andres sundhed gennem aktiv og deltagende undervisning – uden løftede pegefingre.

Forløbene skal give inspiration til lærere og pædagoger, som ønsker at lave en aktiv sundhedsundervisning, hvor elevernes egne erfaringer inddrages.

didaktisk model

Brug Sundhedsstjernen til at skabe et fælles sprog for sundhed

Sundhed kan være mange ting. Med Sundhedsstjernen har du en model, som du kan bruge i din undervisning, når du skal vise dine elever, hvad der kan påvirke deres sundhed. Modellen favner det brede og positive sundhedsbegreb, og den kan gøre det lettere for dine elever at forstår det brede sundhedsbegreb og de faktorer, der har indflydelse på vores sundhed.

Med Sundhedsstjernen kan du skabe et fælles sprog og en referenceramme, som I kan bruge fremadrettet.

Aktiv og trivselsfremmende sundhedsundervisning

Undervisningsforløbene er inddelt i seks emner, som er vigtige for elevernes sundhed og trivsel. Materialet til hvert emne er inddelt efter klassetrin og har en varighed på 4.-6 lektioner. De kan gennemføres i vilkårlig rækkefølge og kan anvendes i både en temauge eller temadag om sundhed.

Introforløb: Hvad er sundhed?

I dette forløb bliver elevernes forståelse af og viden om sundhed sat i spil. Vi sætter fokus på sundhed i dets brede og positive forstand.

Følelser og selvværd

I dette forløb skal eleverne opleve, hvordan følelser og selvværd har indflydelse på deres sundhed.

Mad og måltider

Eleverne skal blive opmærksomme på deres mad- og måltidsvaner og blive motiveret til at fastholde gode vaner.

Venner og fællesskaber

I dette forløb sættes der fokus på klassen som et fællesskab, hvor det er vigtigt, at alle har det godt.

Leg, bevægelse og motion

Eleverne får en oplevelse af, at man kan bevæge sig på mange forskellige måder, og at bevægelsen og legen kan medvirke til, at man har det godt og er glad.

Ud i naturen (6.-7. klasse)

Eleverne skal opleve, hvordan naturen og det at opholde sig i naturen har indflydelse på deres sundhed.
Modulet findes kun til 6.-7. klasse.

Introvideo til Sundhedsstjernen

Klassens sundhedsaftale

Klassens sundhedsaftale lærervejledning

webshop

Materiale til sundhedsundervisning i idrætsfaget

9709
Sundhedsdugen
599,00 kr.

Søgning