innovation og entrepenørskab i folkeskolen 7.-9. klasse

Lad eleverne selv forme deres skoledag med mere bevægelse

innovation og entreprenørskab

Involvér eleverne i at skabe nye bevægelsesinitiativer

Som en del af undervisningen i innovation og entreprenørskab i udskolingen har vi udviklet undervisningskonceptet KreaKtive Unge. Formålet er, at eleverne i et undervisningsforløb selv finder gode løsninger til at få mere fysisk bevægelse ind i deres skoledag. I processen er eleverne medskabere af en ny og anderledes bevægelseskultur for de ældste elever. De skal selv udvikle og skabe kulturen.

Udover at arbejde med innovation og entreprenørskab er formålet at øge udskolingselevernes fysiske aktivitet og mindske stillesiddende tid i skolen. Projektet har fået titlen KreaKtive Unge, da udskolingseleverne skal være kreative og aktive med kroppen på samme tid.

Medbestemmelse er nøgleordet, der skal få skolens ældste elever på banen for at skabe meningsfuld fysisk aktivitet for sig selv og skolens øvrige elever. Eleverne bliver dermed centrale medskabere, når de sammen med deres lærere skal udvikle aktivitetsforslag.

Undervisningsmaterialer til KreaKtive Unge

Undervisningskonceptet KreaKtive Unge er udviklet på baggrund af innovationsprojektet og ud fra inputs fra udskolingselever og deres lærere. Materialet består af lektionsplaner til fire moduler med tilhørende arbejdsark, plakater samt undervisningsvideoer. Desuden består det af 13 idéoplæg, som kan inspirere eleverne og hjælpe dem på vej, når de skal finde de bevægelsestiltag, som vil passe til netop dem og deres skolehverdag.

Overblik over moduler og indhold

Her på siden finder du det samlede undervisningsmateriale til forløbet omkring KreaKtive Unge. Brug det i undervisningen i innovation og entreprenørskab, enten som fordybelsesdage, temadage eller noget helt tredje. Hvert modul tager 90 minutter.

Modul 1

I dette introduceres eleverne til forløbet og den innovative metode FIRE, samt føres gennem en forståelsesfase om bevægelse og starter op på idéudviklingsfasen.

Modul 2

I dette modul udfordres eleverne til at videreudvikle på idéerne fra modul 1, og de udvælger de idéer, som de går videre med i forløbet fremadrettet.

Modul 3

I modul 3 skal elevernes ideoplæg afprøves, og I skal finde ud af, hvad der fungerer, og hvad der skal forbedres, så idéerne bliver endnu bedre.

Modul 4

Aktiviteterne skal nu fortsat realiseres, men vi skal også skabe en bæredygtig struktur for elevernes bevægelsesindsatser og sikre, at aktiviteterne skaber værdi.

Idéoplæg

Kickstart jeres proces ved at lade jer inspirere af andres gode idéer.

Gode råd til forløbet

Vil I være sikre på at få succes med forløbet, anbefaler vi, at I følger et par få gode råd.

Konkrete idéer

Vil I have mere bevægelse i udskolingen helt generelt, har vi et par konkrete idéer til, hvad I kan gøre.

Kontakt os

Har I spørgsmål eller kommentarer til KreaKtive Unge, er I velkomne til at kontakte os.

Gode råd før I går i gang

For at lykkes med KreaKtive Unge er det vigtigt, at I har en god kommunikation og et godt samarbejde omkring det. Timingen er også vigtig for elevernes motivation.

Gør det til et fælles projekt i klasseteamet

Aftal at arbejde med KreaKtive Unge i klasseteamet, fordi I så får fordelt modulerne på forskellige fag og flere lærere kan tage ejerskab.

Sørg for opbakning fra ledelse og kolleger

For at skabe en bevægelseskultur på hele eller dele af skolen, er det vigtigt med opbakning fra ledelsen og kolleger. Tal derfor med ledelsen og få dem med på vognen. Det kan være, I får brug for indkøb af nye bolde eller en omstrukturering for at få adgang til gymnastiksalen i frikvartererne.

Start lige efter sommerferien

Lige efter sommerferien er der et åbent vindue til at skabe nye, positive bevægelsesvaner.
Start gerne med KreaKtive unge allerede i 6. eller 7. klasse, fordi eleverne så har mulighed for at arbejde videre med det i et par år, inden de stopper på skolen.

Bevægelseskultur i klassen:
Den hurtige og effektive løsning

Herunder finder I forskellige idéer, som er hurtige og nemme at integrere.

Lav et bevægelses-ugeskema

Lav et fælles bevægelses-ugeskema for klassen, hvor I skriver jeres aftalte bevægelsesaktiviteter ind.

Brain Breaks to gange om ugen

Eleverne vælger selv indholdet og kan finde inspiration i aktivitetsdatabasen, hvor de gratis kan oprette en bruger.

10+10 strukturen

Strukturen går ud på, at læreren afsætter de sidste 10 minutter af modulet til en bestemt aktivitet, som klassen laver sammen, hvis klassen samtidig fortsætter med den samme aktivitet de første 10 minutter af frikvarteret. Husk at indsætte det i Bevægelses-ugeskemaet.

Aftalte frikvarters-aktiviteter

Læreren udvælger, i samarbejde med eleverne, tre aktiviteter, som skrives på tavlen. Eleverne melder sig hver især på én af disse aktiviteter.

Kickstart jeres proces

Idéoplæg til processen

Når I skal i gang med at få mere bevægelse ind i skoledagen, kan det være en hjælp at se på, hvordan andre har gjort. De udskolingselever, der har været med i KreaKtive Unges udviklingsfase, har arbejdet rigtig meget med at udvikle forskellige idéoplæg.

Vi har inddelt idéoplæggene i tre forskellige kategorier. Så hvis I allerede på forhånd ved, at I fx vil arbejde med bevægelse i pauserne, kan I gå direkte til disse idéoplæg. I skal blot klikke på dem. Hvert idéoplæg består af en beskrivelse af aktiviteter eller andre tiltag, der kan motivere til bevægelse. I kan arbejde videre med nogle af disse idéoplæg eller finde på jeres helt egne – I skal gøre det, der giver mest mening for jer. Nogle skoler har udeområder, hvor der er masser af plads til bevægelse, andre har ikke. Og på den måde er hver skole speciel, og det bliver jeres opgave at finde eller udvikle lige netop de idéoplæg, som passer til jer og jeres omgivelser.
På bagsiden af hvert idéoplæg står der en kort tekst, som kan være en hjælp til læreren.
Det kan være en god idé at udskrive det eller de idéoplæg, som I vil arbejde med. 

Konkrete idéer til at få mere bevægelse ind

Udpeg bevægelsesdukse i klassen

For at sikre jer at der altid er nogen, der står for bevægelse, kan I aftale en turnus med bevægelsesdukse. Disse elever vælger en eller flere aktiviteter inden for den tidsramme og i det område, i har aftalt, fx 5 minutter i klasselokalet.

Afsæt fast et kvarter om dagen

Vi ved godt, at fokus i udskolingen rettes mere og mere mod det faglige, hvilket kan gøre det svært eller uoverskueligt at inddrage bevægelse. Derfor kan I afsætte et kvarter om dagen, fx kl. 9-9.15 (bevægelsesbånd eller klassens tid til bevægel.se

Lav venskabsklasser til aktiviteterne

For nogle elever er det sjovere og mere attraktivt at lave aktiviteter, som andre skal udføre. Overvej derfor om jeres klasse skal lave aktiviteter for en anden klasse, mens de selvfølgelig også modtager aktiviteter fra en klasse.

Om projektet

Fondsstøtte

KreaKtive Unge er et treårigt innovationsprojekt, der er støttet af Novo Nordisk Fonden.

Udvikling

Indsatsen er blevet udviklet gennem en proces med elever, lærere, interessenter og fageksperter. 

Workshops

Indsatsen har konkret bestået af workshops afviklet primært af Dansk Skoleidræt i samarbejde med lærerne. 

Formål

I projektet skal der udvikles aktivitetsforslag samt et undervisningskoncept til det tværgående tema “Innovation og entreprenørskab” for at mindske udskolingselevernes stillesiddende adfærd.

Søgning