Forside/ /Den gode skolestart

Den gode skolestart

Leg og bevægelse skaber den gode overgang til skolen

Den gode skolestart

Brobygning fra børnehave til skole gennem fælles lege

“Den Gode Skolestart” er et forløb, udviklet af Dansk Skoleidræt, som har til formål at skabe trygge bevægelsesfællesskaber i brobygningen mellem dagtilbud og skole.

I “Den Gode Skolestart” hjælper vi skoler og børnehaver med at bruge leg og bevægelse målrettet til at give børn en tryg skolestart. Ved at lege forskellige typer af aktiviteter udvikler børnene en bred vifte af legekompetencer, som er vigtige at mestre, når man skal starte i skole og møde nye kammerater.

Tankerne bag indsatsen er, at børnene øver sig i at lege i trygge rammer i børnehaven, inden de mødes med deres kommende kammerater fra skolen eller andre børnehaver og leger legene med dem. På den måde skabes tryghed og genkendelighed i overgangen fra børnehave til skole.

Hvordan får vi Den Gode Skolestart?

Den Gode Skolestart kan både fungere som en tværgående indsats på kommunalt plan såvel som på en enkelt skole eller i et skolefællesskab med dertilhørende børnehaver. Indsatsen kræver dog, at børnehaver og skoler er sammen om det.

Som skolefællesskab eller kommune har I tre muligheder.

1. Vælg 3-5 fælles lege fra Legehæftet til Den Gode Skolestart på tværs af overgangen

Vi har sammensat et legekatalog med 10 lege målrettet 5-7-årige børn, og som spænder bredt ift. hvilke legekompetencer, de udvikler. Legene er valgt ud fra, at de udfordrer og udvikler forskellige legekompetencer hos børnene. Legene er på den måde alsidige, så I med disse lege har mulighed for bevidst at vælge lege, der udvikler bestemte kompetencer.

Vælg 3-5 lege fra legekataloget, som udvikler forskellige kompetencer hos børnene, og aftal med de børnehaver, I samarbejder med, eller for hele kommunen, at det er disse lege, børnene skal lære, inden de starter i skole. Brug gerne legene, hvis I mødes til besøgsdage, skolepraktik eller lignende op til skolestart.

Hvis I går med denne løsning (uden tilvalg af workshoppen), vil vi anbefale, at I koordinerer og aftaler tydelige retningslinjer for legene for at ensrette personalets introduktion af legene.

2. Book en workshop

Dansk Skoleidræt kommer gerne ud og afholder en workshop for det pædagogiske personale, som er en del af overgangen fra børnehave til skole.

På workshoppen introduceres det pædagogiske personale til modellen Legens Udviklingsmuligheder, der hjælper personalet med at målrette deres valg af lege til børnenes behov op til skolestarten.

Derudover afprøver personalet en række lege på egen krop og udvælger derefter 3-5 lege, som de vil anvende videre i forløbet. Endeligt planlægger personalet i fællesskab, hvornår og hvordan, de vil anvende legene i overgangsarbejdet.

Fra tidligere workshops ved vi, at denne workshop er med til at ensrette personalets introduktion af legene, samt styrker samarbejdet på tværs mellem børnehave og skole.

3. Afhold besøgsdag(e)

Dansk Skoleidræt anbefaler, at de ældste børnehavebørn og skolens børnehaveklasser mødes på én eller to besøgsdage i børnehaven og en bevægelsesdag på skolen, hvor de leger legene sammen. På besøgsdagene i børnehaven kommer en børnehaveklasse på besøg til en hyggelig dag, hvor pædagoger og børnehaveklasseledere igangsætter de lege, som børnene har øvet hjemme i trygge rammer. Derudover kan der spises madpakker sammen og evt. leges frit på legepladsen. Med en besøgsdag i børnehaven starter de små kommende skolestartere med at være på hjemmebane og møder de nye kammerater fra skolen i trygge rammer.

Efter besøgsdagene besøger børnehavebørnene skolen til en bevægelsesdag, hvor børnene leger de samme lege med de samme børn og voksne og derved får en positiv oplevelse med høj grad af genkendelighed i det første møde med skolen. Derudover kan der laves lette skoleaktiviteter, leges på legepladsen, vises rundt, osv.

I dette rul kan allerede eksisterende overgangsaktiviteter og besøgsdage naturligvis tænkes ind.

Alle besøgsdagene foregår inden for personalets almindelige arbejdstid og koster dermed ikke noget ekstra. Planlægning af besøgsdagene kan laves på workshoppen.

Styrket samarbejde og øget tryghed

Den Gode Skolestart er udviklet i samarbejde med Nyborg Kommune, og der er skabt meget gode resultater på bl.a. børnenes tryghed og personalets samarbejde på tværs. Læs om projektet og erfaringerne i evalueringsrapporten her:

legekompetencer

Analyseværktøj til legekompetencer

Indsatsen Den Gode Skolestart bygger på tanken om, at vi gennem styrede lege og bevægelsesaktiviteter udvikler vores fysiske, psykiske, sociale og kognitive kompetencer. Disse kompetencer er vigtige at besidde for børn i og omkring skolestarten, hvor leg og bevægelsesaktiviteter er så centralt et element.

For nogle børn kan det dog være svært at indgå i lege, forstå regler, interagere i det sociale, have mod, osv. Derfor er det vigtigt, at disse kompetencer øves allerede i børnehaven, så kompetencerne er på plads inden barnet skal starte i skole og skal kunne indgå i lege og bevægelsesaktiviteter med mange nye børn.

Modellen “Legens Udviklingsmuligheder” hjælper personalet med at analysere og vurdere, hvilke legekompetencer, en leg kan udfordre og udvikle hos børnene. Modellen er udviklet i projektet FritterSport.

”Det er rart at møde dem, vi sender børnene videre til og høre deres forventninger til, hvad børnene skal kunne.”

Børnehavepædagog

”Jeg kan helt sikkert anbefale andre kommuner at kaste sig ud i det. Både på baggrund af det, jeg har hørt og ud fra de tal, vi har set.”

Lars Kofoed, Skole- og kulturchef Nyborg Kommune.

“Legene kan give tryghed og genkendelighed, som man kan gøre god brug af i starten af 0. klasse.”

Børnehaveklasseleder

”Det er guld værd. Jeg kan se børnene i aktion, hvem har brug for en hånd – for det har de også, når de kommer op til mig.”

Børnehaveklasseleder

Søgning