Forside/Idrætsfaget/Fælles mål for idrætsfaget

Fælles mål for idrætsfaget

I Fælles Mål for faget idræt finder du såvel de bindende kompetencemål samt de vejledende mål inden for de tre kompetenceområder Alsidig idrætsudøvelseIdrætskultur og relationer samt Krop, træning og trivsel.

Idrætsfagets formål

Eleverne skal i faget idræt udvikle kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. Eleverne skal opnå kendskab til alsidig idrætskultur og udvikle lyst til bevægelse. Idrætsfaget skal give eleverne erfaring med og indsigt i idrættens betydning for sundhed og trivsel samt i samspillet mellem samfund og idrætskultur.

Alsidig idrætsudøvelse

Kompetencemål efter 2. klassetrin

Eleven kan deltage aktivt i basale, alsidige bevægelser i leg.

Kompetencemål efter 5. klassetrin

Eleven kan anvende grundlæggende, sammensatte bevægelser i idrætspraksis.

Kompetencemål efter 7. klassetrin

Eleven kan anvende sammensatte bevægelser i udvikling af idrætsaktiviteter.

Kompetencemål efter 9. klassetrin

Eleven kan anvende komplekse bevægelsesmønstre i udvikling af en alsidig idrætspraksis.

Se øvrige færdigheds- og vidensmål i Fælles Mål 2019


Idrætskultur og relationer

Kompetencemål efter 2. klassetrin

Eleven kan samarbejde om idrætslige aktiviteter og lege.

Kompetencemål efter 5. klassetrin

Eleven kan deltage aktivt i idrættens kultur og fællesskab.

Kompetencemål efter 7. klassetrin

Eleven kan analysere idrætskulturelle normer, værdier og relationer.

Kompetencemål efter 9. klassetrin

Eleven kan vurdere idrætskulturelle normer, værdier og relationer i et samfundsmæssigt perspektiv.

Se øvrige færdigheds- og vidensmål i Fælles Mål 2019


Krop, træning og trivsel

Kompetencemål efter 2. klassetrin

Eleven kan beskrive reaktioner på fysisk aktivitet.

Kompetencemål efter 5. klassetrin

Eleven kan samtale om fysisk aktivitets betydning for kroppens grundform, sundhed og trivsel.

Kompetencemål efter 7. klassetrin

Eleven kan analysere samspil mellem krop, træning og trivsel.

Kompetencemål efter 9. klassetrin

Eleven kan vurdere samspil mellem krop, træning og trivsel i et aktuelt og fremtidigt perspektiv.

Se øvrige færdigheds- og vidensmål i Fælles Mål 2019

Søgning