Natur og udeliv – undervisningsforløb til indskolingen

Natur og udeliv – indskolingen

Undervisningsmaterialet indeholder inspiration, aktiviteter og tænkemåder, der er rettet mod færdigheder eller arbejdsprocesser af kropslig, social og idrætslig karakter i naturen. Det handler om at lege/færdes udendørs og bruge områder/natur, der findes i nærheden.

Søgning