Den Røde Tråd

Den Røde Tråd

Formålet med en rød tråd i idrætsundervisningen er bl.a.:
• at sikre at formålet med idrætsfaget opfyldes.
• at sikre overblik, struktur, sammenhæng, samhørighed, ejerskab, retning, progression, kvalitet, alsidighed, læring for alle elever og idrætslærere.
• at sikre, at skolens idrætslærere arbejder sammen om et fælles mål – og at de ved, hvor de har hinanden.
• at eleverne oplever sammenhæng i idrætsundervisningen i hele skoleforløbet.

I Dansk Skoleidræts idrætsteam arbejder vi bl.a. på at understøtte idrætslærernes arbejde med Den Røde Tråd. Vi har bl.a. udviklet et værktøj, som kan bruges i arbejdet med holdninger og handlinger i idrætsundervisningen, se nedenfor.

Læs evt. mere om Den Røde Tråd i denne artikel, som var i Idræt i Skolen marts 2021.

Herudover giver vi sparing og afholder workshop om Den Røde Tråd. Læs om workshopsene her eller kontakt os for nærmere information.

Værktøj - Den Røde Tråd - holdninger og handlinger Eksempel - Den Røde Tråd - overblik (1.-9. kl.) Eksempel - Den Røde Tråd - 1. klasse

Motorik er logik - i hele skoleforløbet

Som idrætslærer kan du også arbejde med at skabe en rød tråd i undervisningen indenfor et bestemt færdighedsområde. Fx er det helt oplagt at arbejde bevidst med motorik gennem hele skoleforløbet. Med undervisningsmaterialet Motorik er logik kan I på tværs af årgange og afdelinger skabe en rød tråd hos eleverne, så de mærker en tydelig sammenhæng og progression. Materialet indeholder beskrivelser af undervisningslektioner fra 0.-9. klasse.