Den Røde Tråd

Den Røde Tråd

Formålet med en rød tråd i idrætsundervisningen er bl.a.:
• at sikre at formålet med idrætsfaget opfyldes.
• at sikre overblik, struktur, sammenhæng, samhørighed, ejerskab, retning, progression, kvalitet, alsidighed, læring for alle elever og idrætslærere.
• at sikre, at skolens idrætslærere arbejder sammen om et fælles mål – og at de ved, hvor de har hinanden.
• at eleverne oplever sammenhæng i idrætsundervisningen i hele skoleforløbet.

Læs evt. mere om Den Røde Tråd i denne artikel, som var i Idræt i Skolen marts 2021.

Herudover giver vi sparing og afholder workshop om Den Røde Tråd. Læs om workshopsene her eller kontakt os for nærmere information.

Værktøjer 

I Dansk Skoleidræts idrætsteam arbejder vi bl.a. på at understøtte idrætslærernes arbejde med Den Røde Tråd. Vi har bl.a. udviklet to værktøjer, som kan bruges i arbejdet med holdninger og handlinger i idrætsundervisningen, se nedenfor.

Download word-filen og skab din egen røde tråd. Der er skrevet eksempler ind som kan bruges, hvis det giver mening. Hvis det er indholdsområderne, der er styrende for idrætsundervisningen, så ændres temaer til indholdsområder. 

Overbliksværktøj - eksempel 1.-9. klasse

Skriv til mih@skoleidraet.dk, hvis du ønsker at få excel-arket til at arbejde med overbliksværktøjet. 

Overbliksværktøj - eksempel 1. klasse Holdninger og handlinger med eksempler Holdninger og handlinger - arbejdsark Holdninger og handlinger - plakat i A3

Motorik er logik - i hele skoleforløbet

Som idrætslærer kan du også arbejde med at skabe en rød tråd i undervisningen indenfor et bestemt færdighedsområde. Fx er det helt oplagt at arbejde bevidst med motorik gennem hele skoleforløbet. Med undervisningsmaterialet Motorik er logik kan I på tværs af årgange og afdelinger skabe en rød tråd hos eleverne, så de mærker en tydelig sammenhæng og progression. Materialet indeholder beskrivelser af undervisningslektioner fra 0.-9. klasse.