Badminton

Badminton i skolen

DGI Badminton og Badminton Danmark har sammen udviklet et undervisningsforløb til idrætstimerne.

Materialet giver dig en komplet guide til skoletilpasset badmintonundervisning til idrætstimerne. Du behøver ingen erfaring med badminton for at få glæde af materialet. Der er lagt vægt på, at guide dig igennem badmintonforløbet med fokus på både lærings- og kompetencemål.

Badminton egner sig godt til idrætstimerne, da det er et socialt spil, som trækker på både teknik, styrke, hurtighed og taktik. Derfor appellerer badminton spillet meget bredt. Materialet er ligesom fagformålene til idrætsfaget inddelt i 1.-2. klasse 3.-5., 6.-7. og 8.-9. klasse. Alle øvelser er detaljeret beskrevet og yderligere suppleret med tematikker og tegn på synlig læring og feedback muligheder for hver enkelt øvelse.

Læs mere om Badminton i skolen og hent gratis materialer

Materialet stiller ikke store krav til faciliteter, og kan både benyttes i en stor hal eller mindre gymnastiksal. Materialet tager desuden højde for mange af de praktiske overvejelser omkring idrætstimen, da de enkelte undervisningslektioner hovedsageligt består af øvelser og aktiviteter, som giver mulighed for, at alle elever er i gang samtidig.

Yderligere information, så kontakt: