Naturlig Bevægelse (Natural Movement)

Naturlig Bevægelse (Natural Movement)

Naturlig Bevægelse (Natural Movement) er en ny trend i bevægelseskulturen, hvor man søger tilbage til rødderne. Naturlig Bevægelse går ud på at udforske, kultivere og optimere menneskets naturlige bevægelser der i det moderne informationssamfund ofte bliver negligeret til fordel for tidens trends som fx. fitness kulturen. 
Se en præsentation af Naturlig Bevægelse/Natural Movement

Træningen er legende og bevægelsesorienteret i sin tilgang, og man udforsker forskellige metoder til at optimere hele kroppen og hjernen. Gennem leg, intens træning og varierende discipliner udfordrer man, løsner op og udvikler den individuelle krops evner. Det handler hovedsageligt om styrke, koordination og kropskontrol og rummer derfor helt centrale elementer inden for Kropsbasis.

Inspirationsvideoer:
Kamp om pinden
Introduktion til Rough and Tumble play
Undvigelsesleg med pind
Balancetræning
Træklatring - traversering i træer