Atletik

DM i Skoleatletik
7. klasse

DM i Skoleatletik 2024

DM i Skoleatletik er for landets 7. klasse elever. Vi afvikler hvert år indledende atletikstævner i Dansk Skoleidræts 15 kredse. Hver enkelt kredsvinder inviteres til at deltage ved DM i Skoleatletik.

Årets DM finder sted i Odense.

Næste DM afholdes i 3. – 4. juni 2025 i Lyngby

Praktisk information om DM i Skoleatletik

Hvordan kommer jeg til DM i Skoleatletik?

Der afvikles indledende stævner i Dansk Skoleidræts 15 kredse. Hop derfor ind på din lokale kredsside under “Skoleidræt nær dig” i topmenuen, og find dit lokale kredsstævne der.

Hvad koster det at deltage i DM i Skoleatletik?

Det koster kr. 275,- ekskl. moms pr. elev/lærer

Hvad er inkluderet i deltagergebyret?

  • Overnatning på skole fra tirsdag til onsdag
  • Eftermiddagsmad og aftensmad tirsdag
  • Morgenmad og frokost onsdag

Hvad er IKKE inkluderet i stævnegebyret?

  • Hjemtursmadpakke onsdag – kan tilkøbes for kr. 55,- ekskl. moms
  • Transport til og fra DM

Hvad dækker deltagergebyret også?

  • Stævneledelse
  • Dommere
  • Præmier

Inspiration til idrætsundervisningen

Atletik i skolen er velegnet til at arbejde med en række kompetence, færdigheds- og vidensområder for faget idræt.
Du kan lade dig inspirere af nedenstående indhold:

Løb, spring og kast-dugen

Didaktisk dug til brug i undervisningen.

Atletikaktiviteter

SkoleOL

Skoleatletik


Forenklede Fælles Mål

Løb, spring og kast: Tager sit udgangspunkt i beherskelse af tekniske færdigheder og analyser af bevægelsesmønstre

Mulige læringsmål:

Idrætskultur og relationer: Tager udgangspunkt i elevens viden om samarbejdsmetoder og deltagelse i konstruktive løsninger af idrætslige opgaver med andre.

Krop, træning og trivsel: er centreret omkring elevens viden om forebyggelse af skader, træningsprincipper og opvarmning og tilrettelæggelse af disse.

Undervisningen skal bidrage til, at eleverne lærer at beherske færdigheder inden for løb, spring og kast gennem præsentation af eksemplarisk udførelse af løb, spring og kast med særlig fokus på atletikdiscipliner. (læseplanen 6.-7. kl.)

Hvorfor deltage i stævner under Dansk Skoleidræt? Der kan i idræt arbejdes ud fra forskellige perspektiver. Alle perspektiver skal tilgodeses i det samlede undervisningsforløb. Konkurrence består i en kamp, et stævne eller at man konkurrerer med sig selv eller mod andre. Konkurrence kan være at stræbe efter noget. Eleverne får oplevelsen af at yde sit bedste. Det kan være en opvisning i gymnastik og dans, en ny rekord i svømmebassinet eller en sejr i en boldspilsturnering. Det at deltage i idrætsaktiviteter kræver evnen til at indgå i fællesskaber, hvilket der skal arbejdes med på alle klassetrin. (fra vejledningen for faget idræt)

Hvorfor deltage i stævner under Dansk Skoleidræt?

Der kan i idræt arbejdes ud fra forskellige perspektiver. Alle perspektiver skal tilgodeses i det samlede undervisningsforløb. Konkurrence består i en kamp, et stævne eller at man konkurrerer med sig selv eller mod andre. Konkurrence kan være at stræbe efter noget. Eleverne får oplevelsen af at yde sit bedste. Det kan være en opvisning i gymnastik og dans, en ny rekord i svømmebassinet eller en sejr i en boldspilsturnering. Det at deltage i idrætsaktiviteter kræver evnen til at indgå i fællesskaber, hvilket der skal arbejdes med på alle klassetrin. (fra vejledningen for faget idræt).

Den Røde Tråd

Atletik er en god måde at arbejde med beherskelse af tekniske færdigheder og analyser af bevægelsesmønstre. Atletik kan fint indgå i skolens røde tråd for idrætsundervisningen.

Søgning