Skolehåndbold

DM i Skolehåndbold
8. klasse

skolehåndbold 8. klasse

DM i Skolehåndbold 2024

DM i Skolehåndbold er for landets 8. klasse-elever.

For at kvalificere jer til DM i Skolehåndbold, skal I deltage i de lokale indledende håndboldstævner. Vi afvikler hvert år indledende håndboldstævner i Dansk Skoleidræts 15 kredsforeninger. Hver enkelt kredsvinder inviteres til at deltage ved DM i Skolehåndbold.

Årets DM 2024 fandt sted i Nykøbing Falster. Find information om stævnet via nedenstående, og se hvem der vandt.

DM i Skolehåndbold 2025 afholdes den 4. – 6. februar 2025 i Favrskov i Kreds Østjylland.

Næste DM afholdes 4. – 6. februar 2025 i Favrskov i Kreds Østjylland

Praktisk information om DM i Skolehåndbold

Hvordan kommer jeg med til DM i Skolehåndbold?

Der afvikles indledende stævner i Dansk Skoleidræts 15 kredsforeninger. Hop derfor ind på din lokale kredsside under “Skoleidræt nær dig” i topmenuen, og find dit lokale kredsstævne der.

Hvad koster det at deltage i DM i Skolehåndbold?

Det koster kr. 375,- ekskl. moms pr. elev/lærer

Hvad er inkluderet i deltagergebyret?

  • Overnatning på skole fra tirsdag – torsdag
  • Morgenmad, frokost og aftensmad onsdag
  • Morgenmad og frokost torsdag

Hvad er IKKE inkluderet i deltagergebyret?

  • Aftensmad tirsdag – kan tilkøbes for kr. 65,- ekskl. moms
  • Hjemtursmadpakke torsdag – kan tilkøbes for kr. 55,- ekskl. moms
  • Transport til og fra DM

Hvad dækker deltagergebyret også?

  • Stævneledelse
  • Dommere
  • Præmier

Inspiration til idrætsundervisningen

Håndbold i skolen er velegnet til at arbejde med en række kompetence, færdigheds- og vidensområder for faget idræt efter 9. klassetrin.
Du kan lade dig inspirere af nedenstående indhold:

Boldspil og boldbasis i udskoling

Trænerguiden

DGI

Aldersrelateret træning

Dansk Håndbold

Øvelsesbank

Dansk Håndbold

Street-håndbold

DGI


Mulige læringsmål

Idrætskultur og relationer: samarbejde og ansvar fokuserer på elevernes samarbejdsmetoder og konstruktive samarbejdsrelationer i idrætsaktiviteter. Normer og værdier tager afsæt i elevernes vurdering af normer, værdier og etik i idrætskultur.

Krop, træning og trivsel: er centreret omkring elevernes vurdering af idrætsvaners betydning for sundhed og trivsel samt elevernes viden om træningsprogrammer og formidlingen af disse.

Undervisningen skal bidrage til, at eleverne opnår forståelse for centrale aspekter af boldspil og boldaktiviteter, og at de kan udvikle og justere aktiviteter.

Eleverne skal arbejde med anvendelse af faglige termer, og de skal kunne tage ansvar i spilsituationer både som deltager og fx i en dommerfunktion.

Fokus er på varierede handlemåder inden for de enkelte idrætslige aktiviteter, discipliner og temaer herunder, træning, afprøvning, konkurrence, samarbejde og vurdering. (Læseplanen 8.-9. kl.)

Den Røde Tråd

Håndbold er en god måde at arbejde med beherskelse af tekniske og taktiske elementer i boldspil. Håndbold kan fint indgå i skolens røde tråd for idrætsundervisningen – læs mere om det her.

Søgning