Forside/ /Basket 7.–8. kl. i Næstved

Kredsaktiviteter

Basket 7.–8. kl. i Næstved

Aktivitetsinformation

Lokation

Næstvedhallerne

Startdato

10. jan. 2024

Slutdato

1. jan. 0001

Tilmeldingsfrist

29. aug. 2023

Klasse

7. klasse, 8. klasse

Gem aktiviteten til
senere

 

Indledende- og kredsfinalestævne

Dato: Tirsdag den 9/01-2024 i Næstvedhallerne

Stævneleder: Henrik Bak, Kobberbakkeskolen afd. Sjølund, 25392484, kabkirneh@gmail.com 

 

I tilfælde af for få tilmeldte hold, flyttes 5.-6. kl. til 7.-8. kl.

   

Stævner afvikles efter de internationale regler med følgende afvigelser:

Holdsammensætning

 

5.-6. klasse: Fri sammensætning.

Et hold består af 10 spillere og indtil 5 reserver. Hvert holds spillere skal bære trøjer i samme farve, og hver spiller skal have nummer på trøjen. Før en kamp, skal hvert holds lærer forsyne protokolføreren med spillernes numre.

Kamptid

Vejledende spilletid: 4 perioder a´ 5 minutter. Fastsættes af arrangør.

Spillere

Et hold består af præcis 10 spillere, som deler spilletiden ligeligt. En skadet eller udvist spiller kan kun erstattes af en af de højst 5 reservespillere. Holdets sammensætning kan ændres fra kamp til kamp.

Holdfejl

Der spilles med 3 holdfejl pr. periode (4 perioder). Ved hver efterfølgende fejl tildeles det hold fejlen er begået imod 1 point og frikast.

Fejl

En spiller, der sammenlagt har begået 4 fejl, udvises.

Usportslige fejl

Tekniske fejl på banen og på bænken samt overlagte fejl straffes altid med 2 point til modstanderholdet samt bolden i siden uanset scoringsforsøg og holdfejl. Får bænken mere end 2 usportslige fejl, taber holdet kampen.

Fejl i scoringsforsøg

Ved fejl i scoringsforsøg tildeles det angribende hold point samt bolden i siden. Dette gælder også trods holdfejl hos det forsvarende hold. Ved scoring trods fejl tildeles det angribende hold 2 point, og det forsvarende hold får bolden. Har det forsvarende hold begået mere end 6 fejl. tæller scoringen 3 point.

Time-out

Der kan ikke tages time out.

3-point scoring

Der spilles ikke med 3-point scoring.

Udskiftning

Skal ske i pauserne mellem de enkelte perioder. Udskiftningslederen skal være én af skolens lærere, og kun denne må opholde sig på udskiftningsbænken sammen med spillerne.

Puljekampe

I tilfælde af pointlighed i puljerne afgøres placeringen således:

a) opnåede kamppoint i indbyrdes kampe, b) måldifference i indbyrdes kampe og c) flest scorede point.

Cupkampe

Hvis cupkampe ender uafgjort, spilles omkampe a´ 2×3 minutter effektiv spilletid, indtil en vinder findes. Fejl overføres automatisk til evt. omkampe. I øvrigt gælder samme regler for indsættelse af spillere som i den ordinære kamp.

Bold

5.-6. klasse: str. 5

Kurvehøjde

5.-6. klasse: 2,60

Protokol

Som scoringsprotokoller benyttes dansk skoleidræts protokoller. Arrangøren skal sørge for protokoller, protokolførere, ure, tidtagere, bolde, evt. scoringstavler og tavleførere.

Lærere

Enhver lærer, der tilmelder hold, forpligter sig til at være til disposition for stævneudvalget.

Dommere

Dommerens kendelser er inappellable.

Særlige regler

Der ses bort fra tilbagespilsreglen og 10 sek. reglen. 30 sek. reglen og 3 sek. reglen anvendes i de tilfælde, hvor holdet eller spilleren efter dommerens opfattelse drager fordel ved overtrædelse af reglen. 

Bemærk! Dommergebyr på kr. 150 pr. hold!

Søgning