Forside/ /Fodbold 6.7.kl. Frederikssund 04.09.24

Kredsaktiviteter

Fodbold 6.7.kl. Frederikssund 04.09.24

Aktivitetsinformation

Startdato

4. sep. 2024

Slutdato

4. sep. 2024

Tilmeldingsfrist

14. aug. 2024

Klasse

6. klasse, 7. klasse

Stævneansvarlig

Lars Krogh ltkro@gribskov.dk 60163246

Gem aktiviteten til
senere

Fodbold 6.-7. klasse bliver i år holdt 5 steder.            

 Kontaktperson er Lars Krogh     60163246            Stævnereglement for DM i Skolefodbold

Deltagere:

Skole DM er kun for skoler, hvor DM disciplinen ikke er et væsentligt omdrejningspunkt for elevernes hverdag. Skoler, der har idrætslinjer med særlig fokus på den pågældende disciplin henvises til Dansk Skoleidræts andre turneringer. Der dispenseres ikke fra denne regel.

Betingelser for holdsammensætning:

Et hold består af elever, der går på samme årgang. Holdet må maksimalt sammensættes af elever fra 3 klasser på årgangen. Såfremt der er færre end 3 klasser på årgangen, kan holdet suppleres med enkelte elever fra én klasse på årgangen under (dvs. max 3 elever)

Eleverne må kun deltage på ét hold. 

Spillerne:

 • Elever, der er indskrevet på skolen til stævnedagen, kan deltage. Der spilles i en drenge- og pigerække. Evt. mix-hold deltager i drengerækken.
 • Ved hver kamp består et hold af 8 spillere og indtil 3 udskiftningsspillere. Gennem et stævne er det dog tilladt at bruge flere end 11 spillere, så længe holdsammensætningsreglerne er overholdt.
 • En af spillerne skal være målmand.
 • Fri udskiftning er tilladt og skal ske fra sidelinjens midte ved spilstop.
 • Alle spillere skal benytte benskinner.

Stævnestruktur:

 • Til DM-stævnet inddeles de deltagende hold i puljer, hvor der spilles “alle mod alle”. I tilfælde af pointlighed i puljerne afgøres placeringerne således: 
 • a) Måldifference i holdenes samtlige kampe. 
 • b) Flest scorede mål.
 • c) Indbyrdes kampe.
 • Der spilles herefter mellemrunde- og finalekampe suppleret med placeringskampe afhængig af de fysiske, tidsmæssige og andre planlægningsmæssige forhold.
 • Cupkampe, der ender uafgjort, forlænges med 2 x 5 min.
 • Såfremt denne kamp også ender uafgjort efter forlængelsen, afgøres kampen ved straffesparkskonkurrence (først sparker 5 forskellige spillere fra hvert hold). Er kampen fortsat uafgjort, fortsættes straffesparkskonkurrencen med spark fra en ny sparker fra hvert hold. Dette indtil en vinder er fundet.

Generelt:

 • Der spilles efter DBU’s regler for 8. mands fodbold
 • Det er holdets idrætslærer, der leder og er ansvarlig for holdet under kampene og under hele stævnet.
 • Det er ikke tilladt målmanden at samle bolden op ved en tilbagelægning. Overtrædelse af denne regel skal medføre direkte frispark uden for straffesparksfeltet.
 • Tildeles en spiller en advarsel medfører det en udvisning på 5 minutter.
 • Bliver en spiller udvist pga. 2 advarsler, må denne ikke deltage i holdets næste kamp. En udvist spiller kan ikke erstattes af en udskiftningsspiller. En forseelse, der direkte er til udvisning giver normalt 2 kampes karantæne.
 • Når en kamp er slut, stiller begge hold med deres lærer op på række og paraderer forbi modstanderholdet og siger pænt ”tak for kampen”. En usportslig optræden i denne forbindelse kan diskvalificere holdet.

Banen:

 • Der spilles på en bane med idealmålene 68 x 52,5 meter eller på tværs af en 11 mands bane.
 • Målfeltets størrelse er 8 x 25 m. og er identisk med straffesparksfeltet.
 • Straffesparksmærket er placeret 8 m. fra mållinjen.
 • Målenes størrelse er 5 x 2 meter.

Bolden:

 • Der spilles med boldstørrelse 4.

Dommeren:

 • Kampene kan dømmes af én dommer. Dommerens kendelser er inappellable.

Spilletid:

 • Spilletiden ved DM-stævnet fastsættes afhængigt af de lokale forhold i samarbejde med den arrangerende kredsforening og Dansk Skoleidræt. Vejledende spilletid er 2 X 20 min.

Spillets igangsættelse:

 • Begyndelsessparket er retningsfrit.
 • Spillerne på det hold, der ikke giver bolden op, skal være mindst 7 meter fra bolden, indtil den er i spil.

Offside:

 • Der spilles ikke med offside.

Frispark:

 • Ved frispark skal modspillerne være mindst 7 meter væk fra bolden.
 • Alle frispark er direkte.
 • Et frispark til det angribende hold i modstanderens straffesparksfelt, som efter fodboldloven ville resulterer i et indirekte frispark, vil medføre et direkte frispark udenfor straffesparksfeltet – tættest ved forseelsen.
 • Ved frispark begået i målfeltet dømmes straffespark, dette tages 8 meter fra mållinjen.

Ekstra Spillere:

 • Det er tilladt at sætte én ekstra spiller på banen, så længe et hold er bagud med tre mål eller mere. For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må der indsættes yderligere en spiller. De ekstra spillere skal tilsvarende tages ud ved reducering. 

  OBS!!!! Mindst én lærer pr. hold

Søgning