Forside/ /Repræsentantskabsmøde 2025

Kredsaktiviteter

Repræsentantskabsmøde 2025

Aktivitetsinformation

Lokation

Holmeagerskolen

Startdato

8. apr. 2025 13:00

Slutdato

8. apr. 2025 15:00

Tilmeldingsfrist

28. mar. 2025 23:00

Stævneansvarlig

Per H. Hansen perhagbard@gmail.com 30294332

Gem aktiviteten til
senere

Repræsentantskabsmødet
Skoleidræt Gl.Roskilde, tirsdag den 8.april 2025 kl. 13.00 på Holmeagerskolen, Skolvej 1, Greve

Tilmelding på hjemmesiden.

Dagsorden:

  1. Dagsorden:
    • 1. Valg af dirigent.2. Optagelse af personlige medlemmer af repræsentantskabet. Valget er gældende for et år.3. Aflæggelse af beretning, herunder arbejdet i landsorganisationen. Skriftlige beretninger vil være lagt på hjemmesiden senest en uge før mødet.4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. Regnskabet vil være lagt på hjemmesiden senest en uge før mødet.5. Behandling af indkomne forslag. Efter punkt 5 suspenderes repræsentantskabet for at et indlæg fra DSI´s repræsentant.6. Drøftelse af de fremtidige aktiviteter.7. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af skolernes kontingent.8. Valg af:8.a Formand (ulige år)8.b 10-12 medlemmer af kredsbestyrelsen (der vælges 5-6 medlemmer hvert år for en periode på to år) 8.c 2 revisorer – der vælges en pr.år.  På valg er Ole Strangholt. Han genopstiller.8.d 1 revisorsuppleant – for et år. På valg er Erhardt Kagan. Han genopstiller
    Valgene under punkt 8 a, b og c gælder for 2 år, under d for 1 år.
    • 9. Fastsættelse af tid og sted for næste års repræsentantskabsmøde. 
    • 10. Eventuelt.

Med håbet om et godt og spændende repræsentantskabsmøde samt med en venlig hilsen

Per Hansen

Formand Dansk Skoleidræt, Gl. Roskilde Amt

Søgning