Procesforløb

En kvalificeret, kontinuerlig indsats på skoler eller i kommuner

En kvalificeret, kontinuerlig indsats på skoler eller i kommuner

Formålet med procesforløbet er, at det pædagogiske personale i fællesskab udvikler kompetencer til at inddrage bevægelse i skolens hverdag. 
Alle procesforløb arbejder databaseret ud fra den enkelte skoles status for bevægelse.  Forløbet tager udgangspunkt i data om skolen, som indhentes i en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, der gennemføres før et procesforløb.


Med udgangspunkt i undersøgelsen, analyserer Dansk Skoleidræts proceskonsulenter potentialer
og muligheder for, hvordan bevægelse kan bidrage til at skabe en varieret skoledag med øget læring, trivsel, sundhed og motivation. På et efterfølgende møde afstemmes forventninger, analysen præsenteres og det fremadrettede procesforløb aftales.


Derefter består forløbet af en række workshops for lærere og pædagoger.
Procesforløbet afsluttes med at skolen har en handleplan og/eller konkrete principper for det fremadrettede arbejde med bevægelse.

Læs mere om procesforløb