Alle børn med i idrætsfaget

Inklusion af elever med særlige behov og skader

Inklusion af elever med særlige behov og skader i idrætsfaget

Kurset har fokus på, at deltagerne får praktiske erfaringer og viden om, hvordan idrætsundervisningen tilrettelægges, så alle elever inkluderes i idrætsfaget på bedst mulig vis.

Kurset har til formål at give deltagerne:

  • Inspiration til aktiviteter, som er inkluderende og nemme at anvende i idrætsundervisningen.
  • Erfaring med Aktivitetshjulet, der kan bruges til at tilpasse aktiviteter, så alle elever kan deltage.
  • Viden om inklusion af elever med særlige behov og skader i idræt.
  • Aktivitetsbeskrivelser af de aktiviteter, vi afprøver undervejs i kurset.
  • Erfaringsudveksling med kollegaer fra andre skoler.

Kurset bygger på materialet ”Alle børn med i idrætsfaget”, der er udviklet af Dansk Skoleidræt i samarbejde med bl.a. Parasport Danmark og Videnscenter om Handicap. Kurset er af praktisk karakter, så mød op i idrætstøj.