Boldspil for ALLE

Introduktion til Boldspilsdugen og MEDSPIL

Introduktion til Boldspilsdugen og MEDSPIL

Kurset har til formål, at deltagerne får:

  • Grundlæggende forståelse for tanken med boldbasis og hvad boldbasis er.
  • Indsigt i, hvordan Boldspilsdugens didaktiske modeller bidrager til boldspilsundervisningens variations- og udviklingsmuligheder samt navigation i undervisningen.
  • Kendskab til boldspilskategorierne og hvordan faglige begreber knytter sig til boldbasis og boldspil i praksis.
  • Indsigt i de didaktiske modellers mulighed for at skabe refleksion og dialog med eleverne om boldspil i undervisningen.

Boldbasis og boldspil er (fortsat) et indholdsområde, som fylder meget i idrætsundervisningen. Men hvordan skabes og opnås en kvalitetsfuld boldundervisning, som fokuserer
på ALLE elevers deltagelse?
Med afsæt i Dansk Skoleidræts Boldspilsdug og boldspilsmaterialet, MEDSPIL, præsenteres didaktikken og princippet bag materialerne. Deltagerne afprøver en række aktiviteter, der relateres til den dynamiske boldspilstrappe og introduceres til konkrete aktiviteter i MEDSPIL, som har til hensigt at mindske modstanden og højne alle børns oplevelse af at mestre sammen med andre.
Materialets inkluderende tilgang til boldøvelser- og spil afprøves og formidles således, at en kvalitetsfuld boldundervisning kan lykkes i den daglige undervisning.