Prøven i idræt

Alt, hvad du har brug for at vide - og lidt til

Alt, hvad du har brug for at vide 

Kurset har til formål at give deltagerne kendskab til prøvens formelle struktur samt indsigt i såvel vejledningsforløbet og den praktiske afvikling af selve prøven.

På kurset får du:

  • En introduktion til en vejledningsmodel, som guider lærere og elever frem mod prøven (gruppedannelse, afklaring, idegenerering og målstyring).
  • Forslag til hvordan du kan koble temaer til indholdsområderne samt eksempler på idrætsfaglige tekster og modeller, der kan understøtte elevernes refleksion og tilegnelse af fagbegreber, som de kan sætte i spil til prøven.
  • Gode råd og sparring til afviklingen af selve prøven.
  • Erfaringsudveksling med andre idrætslærere.
  • En konkret tjekliste til hhv. elever og lærere.