Styr på Sundheden

Gæsteundervisning for hele klasser

Gæsteundervisning for hele klasser

Formålet med gæsteundervsiningen er dels at give eleverne en forståelse af, at sundhed handler om mere og andet end, hvor meget man bevæger sig, og hvad man spiser, dels at lærere og pædagoger får inspiration og motivation til den obligatoriske sundhedsundervisning. 

Udgangspunktet for gæsteundervisningen er undervisningsmaterialet Sundhedskassen fra Dansk Skoleidræt. Materialet er bygget op omkring det brede og positive sundhedsbegreb.

Eleverne afprøver praktiske øvelser fra et eller flere af følgende livsstilsområder: Leg, bevægelse og motion, Venner og fællesskaber, Mad- og måltidsvaner, Følelser og selvværd samt Ud i naturen som udgangspunkt for en bredere forståelse af, hvad sundhed handler om og også kan være.

 

Sådan håndterer vi Covid-19 i forbindelse med kurser

Kursuskalender

Bestil et kursus fra kursuskataloget