Forside/Kurser/Workshop – Den Gode Skolestart

Kurser

Workshop – Den Gode Skolestart

Om workshoppen

Målgruppe:

Børnehaveklasseledere, pædagoger i indskoling/børnehave

Tid:

3 timer

Pris:

6900 kr. eks. moms

lokation:

På egen skole

Skab en tryg overgang til skolen

På denne workshop præsenteres deltagerne for leg som et redskab til at skabe en tryg skolestart. Leg er et helt naturligt element i børns liv, og derfor er det også et oplagt redskab at anvende i overgangen fra børnehave til skole. Ved at introducere børnene for forskelligartede lege, udvikler børnene en bred vifte af legekompetencer, som er vigtige at mestre, når de skal starte i skole og møde nye kammerater.

På workshoppen får deltagerne:

  • en række lege, som de afprøver på egen krop.
  • analyseredskabet Legens Udviklingsmuligheder, der hjælper personalet med at analysere hvilke legekompetencer de, forskellige lege kan udfordre og udvikle hos børnene.
  • mulighed for i fællesskab at udvælge 3-5 lege, de vil anvende videre i forløbet samt planlægge hvornår og hvordan, de vil anvende legene i overgangsarbejdet.

Workshoppen kan bestilles af et eller flere skoledistrikter eller en hel kommune. Det anbefales, at personale på tværs af overgangen deltager sammen på workshoppen, så både pædagoger fra børnehavens skolegruppe samt børnehaveklasseledere og evt. pædagoger deltager sammen. På den måde ensrettes personalets introduktion af legene, og samarbejdet på tværs mellem børnehave og skole styrkes.

Søgning