Forside/Nyheder/Nyt projekt skal gøre fitness og styrketræning klar til skolen

Idrætsfaget

4. juli 2024

Nyt projekt skal gøre fitness og styrketræning klar til skolen

FIIBL, Dansk Skoleidræt og Københavns Professionshøjskole er gået sammen om at udvikle en national platform for fitness- og styrketræning til udskolingselever i Danmark.

Projektet hedder “Implementering af national platform for fitness- og styrketræning for udskolingen i Danmark” og har netop modtaget 5,1 millioner kroner fra Hjerteforeningen.

Målet er at udvikle, afprøve og evaluere et forskningsbaseret fitness- og træningsprogram, der kan implementeres i idrætsundervisningen i danske skoler.

Styrketræning er en af de mest populære former for fysisk aktivitet blandt unge, og i projektet vil man styrke de unges lyst, mod og evne til at deltage i fitness og styrketræning på en ansvarlig måde.

Et projekt med tæt kobling til praksis
Projektet starter med en brugerinddragelsesproces, hvor elever, idrætslærere og projektmedarbejdere sammen skal udvikle og tilpasse det nye fitness- og træningsprogram. Næste skridt er at udrulle programmet som en intervention på 8-10 skoler med deltagelse af omkring 900 udskolingselever på tværs af Danmark.

Det nye program bygger på to velafprøvede internationale tilgange til fitness og træning: Det australske undervisningsprogram “Resistance Training for Teens (RT4T)” og monitoreringssystemet “FitBack”, der er testet i EU.

Skolen og idrætsundervisningen spiller en central rolle i projektet, da det fokuserer på både elevernes og idrætslærernes motivation og kompetencer inden for fitness og træning. Der vil være særlig opmærksomhed på at gøre undervisningsprogrammet let tilgængeligt for idrætslærerne – på en måde, der først og fremmest gør fitness og styrketræningen nærværende og sjovt for alle elever.

Ny national platform
Den opbyggede viden og erfaring fra projektet udgør fundamentet for udviklingen af en national platform for forskningsbaserede undervisningsforløb inden for fitness og træning. Det vil blive suppleret af et system til monitorering af de unges fysiske fitness, som vil give værdifulde indsigter til gavn for de unge, undervisere og sundhedsprofessionelle.

Gennem en grundig evaluering bidrager projektet også med viden om elevernes og lærernes motivation, kompetencer og muligheder inden for fitness og styrketræning i skolen. Derudover evalueres effekten af interventionen på udvalgte fitnessmål.

Dansk Skoleidræt med nøglerolle
Dansk Skoleidræt vil have en nøglerolle i faciliteringen af samarbejdet mellem skoler, forskere og andre interessenter.

– Ved at trække på vores omfattende erfaring og netværk inden for arbejdet med idræt i skolen vil vi hjælpe med at koordinere og støtte implementeringen af projektet på tværs af deltagerskoler. Det arbejde er vigtigt for at sikre, at tilpasningen af RT4T integreres effektivt og problemfrit på græsbanerne og halgulvet i de danske skoler, siger videns- og udviklingskonsulent fra Dansk Skoleidræt, Christian Røj Voldby og fortsætter:

– Vi er optagede af, at der udvikles gode sammenhængende idrætsforløb, der gør det nemt for idrætsunderviseren og passer ind i hverdagen på skolerne. Samtidigt skal forløbene passe til en dansk idrætsfaglig kontekst, hvor alsidige idrætsoplevelser og kropslig dannelse er centrale omdrejningspunkter.

Fakta om projektet

Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring varetager projektledelsen, mens Dansk Skoleidræt og Københavns Professionshøjskole er ansvarlige for udvalgte arbejdspakker.

Projektet består af fem arbejdspakker, der hver varetager specifikke aktiviteter i projektet:

  • Tilpasning af RT4T og Fitback-programmet til danske skoleforhold samt udrulning af interventionen på 8-10 skoler og ca. 900 elever.
  • Undersøgelse og evaluering af lærernes motivation og kapacitet for at undervise i fitness- og styrkeprogrammer. 
  • Undersøgelse og evaluering af elevernes motivation og erfaringer med fitness- og styrketræningsprogrammer.
  • Implementering og formidling på landsplan.
  • Fitness test og evaluering af effekten fra interventionen på udvalgte fitnessmål.

Søgning