Inspiration til idrætsundervisningen

Høvdingebold i skolen har fokus på motion, tværfaglighed og trivsel og er både et undervisningsmateriale og en skoleturnering.

Høvdingebold er et sjovt og dynamisk spil, hvor alle kan være med, og et af målene med Høvdingebold i Skolen er at få flere børn til at opleve bevægelsesglæde og dyrke fællesskabet gennem en inspirerende skoleaktivitet. 

Høvdingebold i Skolen er ikke kun en landsdækkende skoleturnering. Det tilhørende materiale har også fokus på vigtige lærings- og trivselsmål. Bl.a. har Høvdingebold i Skolen vist sig at give idrætslærerne mulighed for at nå en række af kompetence, færdigheds- og vidensmål for idræt efter 5. klasse, ligesom det også lægger op til et tværfagligt arbejde med fællesskab og trivsel. 

Find inspiration til idrætsundervisningen her:

Den Røde Tråd:

Høvdingebold er en god måde at arbejde med beherskelse af tekniske og taktiske elementer i boldspil. Høvdingebold kan fint indgå i skolens røde tråd for idrætsundervisningen - læs mere om det her.