Forenklede Fælles Mål

Høvdingebold i skolen er velegnet til at arbejde med en række kompetence, færdigheds- og vidensområder for faget idræt efter 6. klassetrin. 

Forenklede Fælles Mål:

Boldbasis og boldspil: Tager sit udgangspunkt i beherskelse af teknikker til modtagning og aflevering af forskellige boldtyper i regelbaserede spil og i idrætsaktivitetsudvikling.

Mulige læringsmål:

Idrætskultur og relationer: Samarbejde og ansvar fokuserer på elevernes ansvarlighed og samarbejdsevne i forhold til deltagelse i idrætsaktiviteter.

Normer og værdier tager sit udgangspunkt i elevernes regler, taber- og vinderreaktioner og handlinger i overensstemmelse med fairplay.

Krop, træning og trivsel: Sundhed og trivseler centreret omkring elevernes erfaring med og viden om idrættens betydning for sundhed og trivsel.

Undervisningen skal lede hen imod at eleverne opnår større forståelse for boldspils mangfoldighed og rammer. Eleverne skal præsenteres for forskellige teknikker inden for flere typer af boldspil.

Normer og værdier tager sit udgangspunkt i elevernes arbejde med regler, taber- og vinderreaktioner og handlinger i overensstemmelse med fairplay.

Det er centralt at eleverne indgående arbejder med at forstå vigtigheden af at optræde fair i idrætslige sammenhænge. (Læseplanen 3.-5. kl.)

Hvorfor deltage i stævner under Dansk Skoleidræt?
Der kan i idræt arbejdes ud fra forskellige perspektiver. Alle perspektiver skal tilgodeses i det samlede undervisningsforløb. 
Konkurrence består i en kamp, et stævne eller at man konkurrerer med sig selv eller mod andre. Konkurrence kan være at stræbe efter noget. Eleverne får oplevelsen af at yde sit bedste. Det kan være en opvisning i gymnastik og dans, en ny rekord i svømmebassinet eller en sejr i en boldspilsturnering. Det at deltage i idrætsaktiviteter kræver evnen til at indgå i fællesskaber, hvilket der skal arbejdes med på alle klassetrin. (fra vejledningen for faget idræt)