Stævnereglement

Stævnereglement 2017-18

 1. Der spilles efter den seneste udgave af skoleregler for høvdingebold - som ses her.
 2. Deltagerne er elever fra 5. klassetrin
 3. Deltagerne på et hold skal gå i klasse sammen, og klassen må gerne danne mere end ét hold.
  Hver elev må højest spille på ét af klassens hold.
 4. Der skal være syv spillere + max tre udskiftningsspillere på et hold
 5. Der skal hele tiden være mindst tre piger på banen på hvert hold.  Hvis der i klassen ikke er piger nok til at stille hold, kan stævnelederen dispensere herfra – bemærk dog pkt. 10.
 6. Der afholdes stævner i alle Dansk Skoleidræts 15 kredse rundt omkring i landet.
  • Lokale kredsstævner: Vinderne – det højest placerede hold fra 5. klasse (hele klassen) får en plads ved kredsmesterskabet.
  • Kredsmesterskaber: Vinderen (hele klassen) går videre til DM-finalestævnet.
  • DM-Finalestævne: 15.-16. maj 2018 i Nordjylland.
 7. Stævnelederen kan tillade skoler at deltage i flere lokale stævner - men kun i den kreds, skolen tilhører.
 8. Det er holdets lærer(e), der er leder og ansvarlig for holdet under kampe og under hele stævnet. 
  Det anbefales at der til stævnerne deltager en lærer pr. tilmeldt hold, da kampene kan ligge samtidig.
 9. De deltagende skolers lærere fungerer som dommere i de enkelte kampe. Som udgangspunkt dømmer lærerne egne klassers kampe.
  Det kan evt. aftales at samarbejde om at dømme eller udveksle lærere til hinandens kampe i samarbejde med stævnelederen.

            Til DM-finalen sørger Dansk Skoleidræt for dommere.

 1. Det højest placerede hold, som har mulighed for at fortsætte i turneringen går videre til hhv. kredsmesterskab og evt. finale, og modtager evt. præmier som er forbundet hermed.
  Eksempler på hold, som ikke har mulighed for at fortsætte:
  - klassen er forhindret i at deltage på datoen for næste stævne.
  - holdet deltager i stævnet på dispensation
  - klassen har allerede kvalificeret sig til næste stævne