Sunde Børn Bevæger Skolen

Jeg er interesseret
 • Faktaark om bevægelse

  Seks forskellige faktaark giver overblik over rækken af positive effekter, som fysisk aktivitet har på fx den kognitive, motoriske, sociale og mentale udvikling.

  Faktaark
 • Undersøgelser om bevægelse i skolen

  Læs undersøgelserne udarbejdet af Oxford Research for Dansk Skoleidræt og TrygFonden.

  Undersøgelser om bevægelse i skolen
 • Temauge om sundhed og bevægelse

  Skal du lave temauge om sundhed og bevægelse? Få en række gode forløb og aktivitetsforslag, der fungerer på tværs af emner, klasser og årgange.

Inspiration til en aktiv skoledag

Dansk Skoleidræt og TrygFonden stod fra 2015-2019 bag Sunde Børn Bevæger Skolen (SBBS), som var et program bestående af en række forskellige indsatser. Indsatser, der gav skolerne inspiration til en aktiv skoledag med kvalificerede bevægelsestilbud - både i og udenfor klasseværelset.

Indsatserne kører - i forskelligt omfang - videre i regi af Dansk Skoleidræt efter programmets afslutning. Det drejer sig om: 

 

Gåbus er afsluttet med udgangen af 2019, men det er stadig muligt at finde gode råd om at organisere aktiv transport til skole. 

 

Indsatserne i Sunde Børn Bevæger Skolen blev illustreret med dette billede af skoledagen: