Sundhedsundervisning

Kom hurtigt i gang
 • Materialer til din sundhedsundervisning

  Gå på opdagelse i vores materialer, og find inspiration til din sundhedsundervisning.

  Inspiration og materialer
 • Kurser, workshop og foredrag

  Hvis I som skole vil lave et fælles løft af sundhedsundervisningen, kommer vi gerne ud og hjælper jer godt i gang. Se vores tilbud her.

 • Bestil Sundhedskassen

  Sundhedskassen indeholder spændende helhedsorienterede og let tilgængelige materialer til din sundhedsundervisning.

  Webshop

Sundhedsundervisning i skolen

Her på siden kan du tilegne dig viden om sundhedsundervisning i skolen. Vores undervisningsmaterialer bygger bl.a. på den viden du finder herunder.

Faktaark

To let læselige og korte faktaark med viden om fysisk sundhed og trivsel.

Bliv klogere på fysisk og mental sundhed


SSF - et obligatorisk emne

Sundheds-, seksualundervisning og familiekundskab (SSF) er et obligatorisk emne. SSF har sit eget formål, fælles mål, læseplan og vejledning. Læs mere her. 


SSF's formål

Eleverne skal i emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab udvikle kompetencer til at fremme sundhed og trivsel. Eleverne skal opnå forståelse for den betydning, som livsstil og levevilkår har for sundhed og trivsel, samt af samspillet mellem sundhed, seksualitet og familieliv (emu.dk).


Evaluering af SSF

I 2019 udgav Als research - Evaluering af sundheds,- seksualundervisning og familiekundskab (SSF).


Uddrag fra evalueringsrapporten

 • En betydelig andel af lærerne føler sig ikke klædt på til at varetage undervisningen.

 Barrierer for varetagelse af SSF ifølge ledere og lærere:

 • Ikke afsat timer til emnet
 • Ikke udpeget tovholder
 • Ingen klar fordeling af ansvarsområder
 • Manglende uddannelse i SSF


Skolebørnsundersøgelser

Skolebørnsundersøgelsen er det danske bidrag til det internationale forskningsprojekt, Health Behaviour in School-aged Children. Undersøgelsen gennemføres ved hjælp af spørgeskemaer og leverer data om 11-15-åriges sundheds­adfærd og selvrapporterede helbred. Data anvendes til grund­forskning og som grundlag for sundheds­fremme blandt børn og unge.