Inspiration til idrætsundervisningen

Atletik i skolen er velegnet til at arbejde med en række kompetence, færdigheds- og vidensområder for faget idræt efter 7. klassetrin. 

Find desuden inspiration til idrætsundervisningen her:

Forenklede Fælles Mål:

Løb, spring og kast: Tager sit udgangspunkt i beherskelse af tekniske færdigheder og analyser af bevægelsesmønstre.

Mulige læringsmål:

Idrætskultur og relationer: Tager udgangspunkt i elevens viden om samarbejdsmetoder og deltagelse i konstruktive løsninger af idrætslige opgaver med andre.

Krop, træning og trivsel: er centreret omkring elevens viden om forebyggelse af skader, træningsprincipper og opvarmning og tilrettelæggelse af disse.

Undervisningen skal bidrage til, at eleverne lærer at beherske færdigheder inden for løb, spring og kast gennem præsentation af eksemplarisk udførelse af løb, spring og kast med særlig fokus på atletikdiscipliner. (læseplanen 6.-7. kl.)

Hvorfor deltage i stævner under Dansk Skoleidræt?
Der kan i idræt arbejdes ud fra forskellige perspektiver. Alle perspektiver skal tilgodeses i det samlede undervisningsforløb. 
Konkurrence består i en kamp, et stævne eller at man konkurrerer med sig selv eller mod andre. Konkurrence kan være at stræbe efter noget. Eleverne får oplevelsen af at yde sit bedste. Det kan være en opvisning i gymnastik og dans, en ny rekord i svømmebassinet eller en sejr i en boldspilsturnering. Det at deltage i idrætsaktiviteter kræver evnen til at indgå i fællesskaber, hvilket der skal arbejdes med på alle klassetrin. (fra vejledningen for faget idræt)

Den Røde Tråd:

Atletik er en god måde at arbejde med beherskelse af tekniske færdigheder og analyser af bevægelsesmønstre. Atletik kan fint indgå i skolens røde tråd for idrætsundervisningen - læs mere om det her.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Løb, spring og kast-kursus

Få erfaring og kendskab til at arbejde med faglige begreber inden for løb, spring og kast i praksis. Dette bl.a ud fra Løb, spring og kast-dugen.

Løb, spring og kast