Stævnereglement

Stævnereglement DM i Skolebasket 8. kl.

Stævnet afvikles efter de internationale basketballregler, dog med følgende afvigelser og præciseringer:

Spillere:
• Et hold består af min. 10 spillere og op til 4 reserver pr. kamp.
• En spiller må max. spille 2 perioder. Der må kun skiftes ud mellem perioderne, dog undtagelsesvis ved skader. En skadet eller udvist spiller kan erstattes af en reservespiller, der inden kampens start er påført protokollen. En skadet spiller kan genindtræde, hvis vedkommende skønnes klar igen. Holdets sammensætning kan ændres fra kamp til kamp.
• Hvert holds spillere skal bære trøjer i samme farve, og hver spiller skal have nummer på trøjen. Hvis begge hold har samme trøje farve skifter førstnævnte hold i programmet farve.

Kampafvikling:
• De fysiske rammer bestemmer om kampen afvikles på tværs eller langs af hallen (lille eller stor bane).
• Der spilles mand mod mand forsvar, zone forsvar er ikke tilladt. I første tilfælde af dette regelbrud gives en advarsel, efterfølgende gives 1 point til det angribende hold og bolden i siden.
• Kamptid:
Fire perioder á 7 min. løbende tid. I kampens sidste 2 min. spilles effektiv spilletid.
• Der ses bort fra tilbagespils-reglen over midten, 8 sek.-reglen og 24 sek.-reglen.
3 sek.-reglen anvendes i de tilfælde, hvor holdet eller spilleren efter dommerens opfattelse drager overdreven fordel ved overtrædelse af reglen.
• Der spilles med 3-point. Hvis der ikke er 3-point opstregning kan en af følgende muligheder vælges:
1. Udenfor ”rakettens” bue og en skrå linje fra straffefeltes hjørner til banens hjørner.
2. Udenfor ”rakettens” bue og straffestregens forlængelse til sidelinjen af banen.
3. Bag straffekaststregen og en forlængelse af til sidelinjen.
(Se tegninger nedenfor).
• Time-out:
I semifinaler og finaler har hvert hold mulighed for at tage én time-out på 30 sek. i sidste periode.
• Når en kamp er slut, stiller begge hold med deres lærer op på række og paraderer forbi modstanderholdet og hilser pænt tak for kampen. En usportslig optræden i denne forbindelse kan diskvalificere holdet.

Fejl:
• Personlige fejl:
En spiller, der sammenlagt har begået fire fejl, udvises.
• Holdfejl: 
Der spilles med tre holdfejl pr. periode (4 perioder). Ved hver efterfølgende fejl tildeles det hold, fejlen er begået imod, 1 point og bolden i siden (gælder ikke angrebsfejl).
• Fejl i scoringsforsøg:
Ved fejl i scoringsforsøg tildeles det angribende hold 1 point samt bolden i siden. Ved scoring trods fejl tildeles det angribende hold yderligere 2 point, men det forsvarende hold får bolden. Ovenstående gælder også trods holdfejl hos det forsvarende hold.
• Usportslige fejl:
Tekniske fejl på banen og på bænken samt usportslige og diskvalificerende fejl straffes altid med 1 straffekast til modstanderholdet samt bolden i siden, uanset scoringsforsøg og holdfejl. Får bænken mere end 2 tekniske fejl, taber holdet kampen og kan diskvalificeres.

Placeringsregler:
• I tilfælde af pointlighed i en pulje afgøres placeringerne således:
a) Opnået kamppoint i indbyrdes kampe.
b) Pointdifference i indbyrdes kampe
c) Flest scorede point
d) Omkamp, lodtrækning eller lignende.

• Hvis cupkampe ender uafgjort, spilles omkamp á 1 x 3 min. effektiv spilletid (valgfrie spillere). Hvis denne ender uafgjort skydes 5 straffekast skiftevis pr. hold (skudt af de spillere, der er på banen i omkampen.) Dernæst 1 straffekast pr. hold indtil der findes en vinder (nye kastere)
• Fejl overføres automatisk til evt. omkamp. I øvrigt gælder samme regler for indsættelse af spillere som i den ordinære kamp.

Øvrige regler:
• Boldens størrelse: str. 6 for både piger og drenge.
• Kurvehøjde: 3,05 m. over banen.
• Som scoringsprotokoller benyttes Dansk Skoleidræts protokoller.
• Kampene dømmes af én dommer, dog tilstræbes det at finalekampene dømmes af min. 2 dommere.
• Dommernes kendelser er inappellable. Dommerne skal ud over dommergerningen også fungere som en slags spilvejledere på banen (dvs. om nødvendigt tydeliggøre og forklare situationer eller domme, som forekommer spillerne uforståelige).
• Det er holdets idrætslærer, der er leder af holdet under kampene og under hele stævnet. 

Mulige 3-point markeringer, hvis der ikke er 3-point opstregning på banen: